Bøger / faglitteratur

Synopsiseksamen og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale : om den form for mundtlig eksamen hvor man har afleveret en skriftlig synopsis, forberedt et mundtligt oplæg og slutter af med en dialog med eksaminator og censor


Beskrivelse


"Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx: - synopsiseksamener; - mundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmateriale; - forsvar for hele opgaver og specialer. Hæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.".