Bøger / faglitteratur / lærebøger

Tæt på litteratur : fagdidaktik og metode


Beskrivelse


Lærebog i litteraturanalyse, der forener analyse, metodisk refleksion og didaktik. Der lægges særlig vægt på den sproglige tilgang til litteraturen. Med analyser af: Naja Marie Aidt: Bulbjerg (novelle), Knud Romer: Den som blinker er bange for døden, Henning Mortensen: Ud på natten, når det regner (novelle), H.C. Andersen: Skyggen, Herman Bang: Irene Holm, Jesper Wung-Sung: Ægte brøker, Jane Teller: Hvis der var krig i Norden.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juli 2010

af

af

Torben Wendelboe

d. 26. juli 2010

Værket er en lærebog til linjefaget dansk i læreruddannelsen og henvender sig således primært til studerende på seminarieniveau.

Martin Jørgensen er cand.mag. og underviser med flere udgivelser bag sig. I denne lærebog til seminarieundervisningen i danskfaget har han delt stoffet i tre afsnit. Der er et bredt, indledende afsnit om litteraturanalyse, hvor han lægger vægt på analyse og didaktik, gennemgår skoler og gør meget opmærksom på litteraturen som sproglig form og fremhæver vigtigheden af lærerens ekspertise og evne til også at formidle begejstring. Herefter følger en samling eksempler på litterære analyser fx Aidts "Bulbjerg", som dels analyseres og fortolkes meget tæt og som de øvrige syv analyseeksempler afsluttes med fokusartikler, her "Fortælleteknik og fremstillingsform", "Motiv og tema" og ""Bulbjerg" som genre". Begge afsnit er præget af dybtgående litterær indsigt, begejstring for faget og for formidling til skoleleverne. Faglig formidling på højt niveau med omsorg for forståelighed og klarhed fx i fakta-/tekstblokke undervejs. Afsluttende litteraturanalytisk leksikon med definitioner på de nødvendige nøglebegreber.

Anvendes fx i et felt med Jørgensens egne Danskfagets håndbog, 2004, og Litteraturens spor, 1999, eller med fx Illum Hansen Procesorienteret litteraturpædagogik, 2004.

Fremragende lærebog ikke blot for den primære målgruppe men for alle, der beskæftiger sig med litteratur og formidling på alle niveauer fra fx folkeskole til gymnasium og universitet.


Bibliotekernes vurdering

d. 4. feb. 2019

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 4. feb. 2019

Lærebog om litteratur, målrettet læreruddannelsen, men også god inspiration til alle andre, som leder efter redskaber til at fordøje, forstå og fortolke litteratur. Brugbar til opgaver fra og med godt gymnasieniveau.

Denne 2. udgave er opdateret og udvidet med en tekstantologi, samt spørgsmål til refleksion. Bogen er nu i fire dele. Første del er "Tæt på litteratur". Her gennemgår forfatteren de forskellige skoler for litteraturanalyse og didaktik. Anden del indeholder otte eksempler på litteraturanalyser af tekster. Det er fx af Knud Romers "Den som blinker er bange for døden", Hermans Bangs klassiker "Irene Holm" og "Hvis der var krig i Norden" af Janne Teller. Tredje del indeholder et litteraturanalytisk leksikon med definitioner af nøglebegreber. Her kan du fx lære, at en "3. personfortæller" benytter han, hun, den eller de eller at en "rund person" i modsætning til en "flad person" indeholder mange egenskaber beskrevet i en given tekst. Del fire er en tekstantologi. Det er fx Helle Helles novelle "En lille tur" og fem digte af fx Yahya Hassan, Jokeren og Katrine Marie Guldager. Martin Jørgensen er cand.mag. i dansk og kristendomskundskab. Han er bl.a. medforfatter på Tæt på sprog.

Inspirerende og velfungerende lærebog, som er meget brugbar som inspiration for alle, der arbejder med litteratur, eller som savner værktøjer til at komme tættere på litteraturen.

En anden bog er fx Analyse og relevans.


Undervisere.dk

Årg. 5, feb. (2011)

af

af

Lars Stubbe Arndal

Årg. 5, feb. (2011)


Læsepædagogen

Årg. 67, nr. 4 (2019)

af

af

Lotte Bolø

Årg. 67, nr. 4 (2019)