Bøger / faglitteratur

Teaming : håndbog i teamledelse


Beskrivelse


Begrebet teaming introduceres som en ny tilgang til teamledelse, hvor fællesskabet og kulturen er i fokus. Det er et kursskifte i forhold til den udbredte tendens til individualisering.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 2019

af

af

Jytte Bræmer

d. 1. okt. 2019

Et nyt syn på det at arbejde i og lede et team. Begrebet teaming introduceres. For teamledere og lederlaget ovenover, såvel i privat som offentlig sektor.

Som oftest ses det ideelle team som et, der består af en række forskellige mennesketyper. Teams er et socialt system, og man er derfor nødt til at anlægge et sociologisk perspektiv i stedet for det individuelt psykologiske, som man ofte ser i litteraturen. Forfatteren introducerer begrebet teaming, som er en metakompetence, hvor man evner "at spille andre gode". En kompetence, der ikke skal findes i personens indre, men i samspillet. Den ydre kompleksitet skal matches af en indre kompleksitet. Det handler om at være meget bevidst om teamets kultur, og hvordan der kan arbejdes med den. Andel del af bogen giver værktøjer til, hvordan man arbejder aktivt med kulturen. Der planlægges at åbne hjemmesiden www.teamingbogen.dk, hvor redskaber og ideer til at arbejde videre med konceptet lægges op. Noter og litteraturliste.

Interessant, fordi den har så meget fokus på gruppe-/teamkulturen, som er altafgørende for udviklingskraften i et team. Det handler om mere end teamånd, god stemning og effektivitet. Det alt for sammentømrede team kan have svært ved at forandre sig. At have øje for forskellighed og uenighed er vigtige drivere. Bogen føjer nye perspektiver til den righoldige litteratur om teamledelse.

Der er mange titler om emnet, fx Effektive teamTeambaserede organisationer i praksis og Teambaserede organisationer i praksisDer er mange titler om emnet, fx Effektive team og .


Jyllands-posten

d. 16. nov. 2019

af

af

Ulla Bechsgaard

d. 16. nov. 2019