Bøger / faglitteratur / disputatser

Tegnet på kroppen : køn: koder og konstruktioner blandt unge voksne i Akademia


Beskrivelse


Tegnet på kroppen markerer provokerende nytænkning i forhold til spørgsmålet om kønnets betydning. Forfatteren tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse blandt unge danske universitetsstuderende mænd og kvinder. Gennem narrative og dekonstruerede analyser genfortælles de unges oplevelser og refleksioner i relation til akademisk karriere, kærlighed, venskaber, selviscenesættelse, familieformer m.m. I forfatterens analyse mister kønskategorien både faste konturer og stabil substans. I stedet følges køn som en betydningsskabende kategori i processer mellem aktører. Køn forstås som en kulturelt medierende og socialt ordensskabende konstruktion. Konstruktionen lægger præmisser til rette for de unges udvikling af handleformer og identitet som akademikere og som posttraditionelle kvinder og mænd i en verden i hastig forandring.

Anmeldelser (4)


Dansk sociologi

Årg. 8, nr. 1 (1997)

af

af

Karen Sjørup

Årg. 8, nr. 1 (1997)


Cekvinanyt

1997, nr. 2

af

af

Marianne Raakilde Jespersen

1997, nr. 2


Kvinder, køn & forskning

Årg. 7, nr. 2 (1998)

af

af

Helle Husum

Årg. 7, nr. 2 (1998)


Pan-bladet

Årg. 44, nr. 2 (1997)

af

af

Jytte Larsen

Årg. 44, nr. 2 (1997)