Bøger / faglitteratur til børn

Tidevandszonen


Beskrivelse


Gå på jagt efter muslinger. Se havskildpadden gå på land om natten for at lægge æg og bliv øjenvidne til et spækhuggerangreb.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Karsten Boll

2006

Her er endnu 2 flotte og velskrevne bøger i serien På rejse i havet, nemlig Havbunden og Tidevandszonen. De tre tidligere i serien er medtaget 06/34. Den beskrevne målgruppe er elever i 5.-6. klasse i faget natur-teknik, hvilket også passer til "... at beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkår" fra Fælles Mål, selvom lokaliteterne ikke afspejler vore breddegrader. Fagets timetal gør, at bøgerne vil være fint anvendt i gruppesammenhæng eller i forbindelse med opgaveskrivning. Sprogligt tiltaler teksten læseren med "du" og "I", hvilket fungerer fint. Trods nogle svære ord er teksten rimeligt letlæselig. Bøgerne har indholdsfortegnelse og et rimeligt stikordsregister samt ordforklaring, hvor de forklarede ord er tydeligt markeret i brødteksten. Layoutmæssigt er tekst og billeder integreret, hvor den tospaltede tekst er tilpasset billederne. Havbunden supplerer de tre første bøger i serien ved at berette om havbundens beskaffenhed, liv og udseende indenfor de 3 beskrevne zoner. Tidevandszonen beskriver både selve tidevandsfænomenet samt de svære livsvilkår, det giver for flora og fauna, der må være tilpasset zonen. For dyreinteresserede læsere fra 11 år er der mange gode informationer at hente. Som supplerende litteratur og interesselæsning kan anskaffelse overvejes til børne- og skolebiblioteker.Informationer og udgaver