Bøger / faglitteratur

Torturoverleveren : psykoterapeutisk behandling af den traumatiserede flygtning


Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inge M. Ejsing

d. 18. dec. 2018

Forfatteren er chefpsykolog ved Psykiatrisk Hospital i Århus og professor i sundhedspsykologi. Skriftligt har han bl.a. beskæftiget sig med det sidstnævnte emne, forskellige etniske grupper iden tredie verden og psykoterapi. I sin nye bog udvikler han på logisk vis sit emne, idet han først afgrænser torturbegrebet i forhold til andre former for vold og aggression. Dernæst redegør hanfor det såkaldte tortursyndrom, d.v.s. de temmelig ensartede psykiske eftervirkninger, der kendetegner torturoverlevere, som de kaldes i denne bog. Han kommer så ind på behandlingsmulighederne, ogendelig beskæftiger han sig med kulturpsykologi, som omhandler de psykologiske barrierer, der skyldes terapeutens og klientens forskellige etniske oprindelse. I en efterskrift og et appendixredegøres der for en efterundersøgelse af en række terapeutiske forløb. Forfatterens indfaldsvinkel er fortrinsvis psykodynamisk, men han inddrager dog også kognitiv terapi. Det er en omfattende oginteressant redegørelsefor emnet, og der findes ikke andre tilsvarende bøger på dansk, men på grund af forfatterens sprogbrug, der er præget af fagterminologi, og de mange henvisninger, ermålgruppen først og fremmest fagfolk, der i kraft af deres arbejde møder torturofre.


Weekendavisen

d. 2. feb. 1996

af

af

Lone Scocozza

d. 2. feb. 1996


Politiken

d. 9. jan. 1996

af

af

Bo Møhl

d. 9. jan. 1996


Sygeplejersken

Årg. 96, nr. 34 (1996)

af

af

Gete Bjerring

Årg. 96, nr. 34 (1996)


Ugeskrift for læger

Årg. 158, nr. 27 (1996)

af

af

Anne M. F. Lindhardt

Årg. 158, nr. 27 (1996)


Nordic journal of psychiatry

Vol. 50, nr. 4 (1996)

af

af

Jan Nilsson

Vol. 50, nr. 4 (1996)


Psykolog nyt

Årg. 50, nr. 3 (1996)

af

af

Peter Berliner

Årg. 50, nr. 3 (1996)Informationer og udgaver