Bøger / faglitteratur til børn

Triastidens dinosaurer


Beskrivelse


Om juratidens natur og dyreliv, krybdyrenes oprindelse, dinosaurernes dominans. Præsentation og beskrivelse af forskellige typer, bl.a. krybdyr på land, de første dinosaurer, krybdyr i luften, pattedyr og dinosaurer, livet i havene samt triastidens farer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2003

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 26. mar. 2003

Der findes mange bøger om de populære dinosaurer. Denne er i en ny serie Dinosaurer under lup om h.h.v. trias, jura og kridttidens dyr. Efter en kort indledning og forklaring om natur og dyreliv i trias, følger en grundig beskrivelse af uddøen af plante- og dyreliv i perm og konsekvensen heraf for økosystemerne. Dernæst fortæller bogen i dobbeltopslag om krybdyr på land, de første dinosaurer, farer i trias, krybdyr i luften, pattedyr og dinosaurer samt om livet i triastidens have. Hvert opslag indleder med en dobbeltsidet illustration, som viser et optrin. Dernæst følger en dobbeltside med en kort brødtekst og inserater med mere uddybende forklaring. Bogen er gennemillustreret med detaljerede tegninger, grafer og kort. Der er stikordsregister, men desværre ingen ordforklaring, som der er meget brug for. Teksten er vanskelig tilgængelig, idet den kræver en hel del baggrundsviden for fuldt udbytte. Den er spækket med navne på de forskellige hovedgrupper uden nogen egentlig klar definition af den enkelte type. Kan bruges til bladrebog for de yngste, og som supplement til hardcore-dinofans og opgaveskrivning i de ældste klasser. F.eks. dækker Verdens bedste bog om dinosaurer (1999/23) emnet bredere.


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2003

af

af

Lotte Lykke Simonsen

d. 26. mar. 2003

En ny serie, om et meget populært emne, har set dagens lys: Dinosaurer under lup. Serien består af foreløbig fire bind, og hvert bind stiller skarpt på en bestemt periode, i det der er blevet kaldt "dinosaurernes tidsalder". Første bog Triastidens dinosaurer, går 150 millioner år tilbage i tiden og gør rede for krybdyrenes oprindelse og hvordan dinosaurerne kom til at dominere. Vi er med til at udforske de første dinosaurer og deres slægtninge i havet og himmelrummet. Bogen er opbygget, så hvert kapitel indledes med en dobbeltsidet illustration i stærke farver; på de efterfølgende sider er der tekst og mindre illustrationer der fortæller mere specifikt om det enkelte emne. Bogen har et varieret layout. Til teksten er anvendt en stor typografi til de beskrivende afsnit og en lidt mindre til billedteksterne. Indholdsmæssigt adskiller denne bog, sig ikke meget fra de øvrige, vi har i børnebiblioteket, men da emnet er meget populært, vil denne bog få sin helt egen plads på hylden! Illustrationsmæssigt kan bogen bruges af mindre børn, men tekstmæssigt er målgruppen nok fra 11-12 år.Informationer og udgaver