Bøger / øvelser

Trivsel og håndtering af stress : for medarbejdere og ledere


Beskrivelse


Summary: Arbejdsvilkårene forandres grundlæggende i disse år. Forandringer giver på den ene side ny energi og nye muligheder – på den anden side indebærer forandringer en risiko for udmattelse og stress. Derfor er det vigtigt, at man på alle niveauer er opmærksomme på trivslen – også på arbejdspladsen, for den enkelte ansatte og i organisationen. Stress er et ord, der bruges i flæng. Men stress er noget andet end blot at være fortravlet. Undersøgelser viser, at 10-12 % af danskerne kan betegnes som kronisk stressede - altså stressede hver eneste dag. De kronisk stressede har som bekendt stor risiko for at blive regulært syge. Stress betyder manglende livskvalitet og trivsel for den enkelte, og for arbejdspladsen betyder det øget sygefravær og større personaleomsætning med konsekvenser for opgaveløsningen. Bobby Zachariae ønsker med sin håndbog at give alle ansatte, ledere og pårørende en basal viden om stress samt redskaber som kan bruges på individniveau, gruppeniveau og organisationsniveau til forebyggelse af stress i hverdagslivet. Håndtering af stress og trivsel skal ikke stå isoleret, men tænkes ind i den måde, som arbejdet planlægges og udføres på, udviklingsmulighederne i arbejdet og i kulturen på arbejdspladsen.Besøg Bobby Zachariaes hjemmeside.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2008

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 24. okt. 2008

Litteraturen om stress kan groft opdeles i 2 kategorier: dem der er henvendt til virksomhedsledere, og dem der er henvendt til medarbejderne - et faktum, der afslører en vis uenighed om, hvor ansvaret skal placeres. Denne bog henvender sig til begge parter, idet de begge har en interesse i at identificere problemerne og rette op på dem. Bogen kan formidles via litteraturlister og emneudstillinger og vil givet blive efterspurgt i lighed med anden stresslitteratur.

Arbejdsvilkårene ændres kraftigt i disse år. Det åbner op for nye muligheder og ny energi, men indebærer også risiko for udmattelse og stress. Bobby Zachariae, der er forskningsprofessor ved Århus Sygehus og Århus Universitet og kendt for andre bogtitler bl.a. om stress, præsenterer her en række redskaber til at gøre noget ved stress - både på virksomhedsniveau og på det personlige plan. Redskaberne består af skemaer og tests samt overvejelser omkring forandringsprocesser- herunder gruppeprocesser og "stress-samtaler". Bogen rummer desuden en cd med afspændings- og visualiseringsøvelser. Et afsnit i bogen fortæller om brugen af cd'en.

Selvom vi har fået mange stressbøger i de senere år, kan vi også godt bruge denne, som skal fremhæves for sin meget konkrete og handlingsorienterede tilgang.

Med baggrund i mange års stressforskning præsenteres her en række konkrete værktøjer til at identificere og håndtere stress. Bogen er henvendt til såvel virksomhedsledere som medarbejdere, der begge får redskaber til stresshåndtering.


Børsen

d. 21. nov. 2008

af

af

SH

d. 21. nov. 2008