Bøger / faglitteratur

Tungediagnose i kinesisk medicin


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. dec. 2000

af

af

Claus Bundgaard

d. 7. dec. 2000

At undersøge tungen som udgangspunkt for en medicinsk diagnose har været anvendt i klassisk kinesisk medicin de seneste 3.000 år. Trods navnet er forfatteren engelsk og har siden 1973 praktiseret som akupunktør og urtemediciner, og det er specielt inden for disse to discipliner, at hans erfaringer med tungediagnose ligger. På baggrund af tungens form, farve, struktur og belægning formuleres diagnosen ud fra otte grundlæggende principper, der skal indkredse, om patienten har under- eller overskud på vitale kropsområder. Bogen henvender sig til andre behandlere, der udstyres med en grundig vejledning i den trinvise diagnosemetode. Samtidig bliver en række tvivlstilfælde i det praktiske arbejde diskuteret og alternative løsninger foreslået. Forskellen på forlagets parallelle titel fra 1999, hvor Hørlych Karlsen og Vestergaard Pedersen har samme udgangspunkt, er en fyldigere tekstdel samt et bedre illustrationsmateriale i bogens sidste kapitel, hvor 59 farvefotos med tilhørende sygehistorier viser eksempler på tungens mange varianter.