Bøger / faglitteratur

Tværvidenskabsteori


Beskrivelse


Beskrivelse og analyse af de videnskabsteoretiske problemer i informations-, kognitions- og kommunikationsvidenskaberne.