Bøger

Udvikling af måleinstrument for elevadfærd og -holdninger : baselinedata fra evaluering af Folkeskolereformen


Beskrivelse


Rapporten beskæftiger sig med, hvordan danske folkeskoleelevers adfærd og holdninger til undervisningen kan måles. Rapporten analyserer ikke forskelle i elevernes adfærd, men redegør derimod for hvordan man kan udvikle måleinstrumenter, der kan anvendes til at foretage valide målinger af elevers adfærd og holdninger til skolen.