Bøger

Udvikling af trivselsmålinger i folkeskolen : En pilotundersøgelse


Beskrivelse


Forord / Resumé / Kap. 1 Indledning / Kap. 2 At måle trivsel blandt skoleelever / Kap. 3 Undersøgelser af skolebørns trivsel / Kap. 4 Pilotundersøgelsen / Kap. 5 Analyser / Kap. 6 Udvikling af måltal for skoleelevers trivsel / Kap. 7 Konklusion / Bilag.