Bøger / faglitteratur

Undervisning af ordblinde elever i alle fag


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Inspiration til undervisning i et hvilket som helst fag i skolen, så ordblinde kan deltage ligeværdigt.

Indhold

Helle Bundgaard Svendsen: Om bogens baggrund og indhold ; Ordblindhed ; LST-strategier i praksis. Oplevelsen af ordblindhed / af Martin Fischer, Emma T. Madsen og Jakob B. Svendsen. Line Leth Jørgensen: Ordblindevenlig skole. Heidi Kynde: Læse- og skriveteknologi (LST) i undervisningen). Lotte Pilgaard: Digitale læsestrategier til forskellige tekster. Ordblinde elever i fagundervisningen / af Jens Hagelskjær og Per Nygaard Thomsen. At have en stemme i klassen - fagligt og socialt ; Det er godt at skrive langsomt / af Anja Bols Slåttvik og Elise Dahl Krogh. Sådan skaber vi fællesskab i klassen / af Elsebeth Jensen og Hilmar Dyrborg Laursen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 10. feb. 2020

af

af

Boy Olesen

d. 10. feb. 2020

En god brugsbog, der vil kunne bidrage til at give en bedre undervisning for de ordblinde. Til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, men også relevant for studerende.

Bogens formål er at give inspiration til, hvordan man kan undervise i et hvilket som helst fag i skolens overbygning eller på ungdomsuddannelserne, så ordblinde kan deltage ligeværdigt, samtidig med at fagligheden bibeholdes. Det didaktiske indhold er relevant for lærerstuderende, læsevejledere og undervisere på alle trin. Bogen er en praktisk brugsbog, der giver konkrete eksempler på arbejdsformer og tilgange i alle fag. Hovedparten af bogen indeholder idéer til en ordblindevenlig undervisning, fx hvordan man kan arbejde medie- og handlebaseret i naturfag og matematik, og hvordan der kan sættes fokus på inddragelsen af mundtlighedsformer i sprogfagene.

En rigtig god og vigtig bog, der fokuserer på hvordan ordblinde ligeværdigt kan være en del af helheden. Bogens første kapitel definerer på allerbedste måde hvad ordblindhed er, og hvilke psykologiske følgevirkninger der kan være af ordblindhed. Bogen igennem er der indlagt en slags faktabokse, fx "Tegn på ordblindhed" og "Gode råd til læreren i forhold til læsning af digitale skønlitterære tekster for ordblinde". Bogen er velskrevet, og de mange afsnitsinddelinger gør den overskuelig.

Bogen kan relateres til Et liv som ordblind i folkeskolen.Informationer og udgaver