Bøger / faglitteratur

Undervisningsplanlægning for faglærere


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogen er skrevet for kommende lærere inden for de faglige ungdomsuddannelser og inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, men kan med fordel benyttes af studerende ved læreruddannelsen.

Indhold

Forskellige pædagogiske grundsyn ; Helhedsmodellen og de didaktiske kategorier ; Elevernes læringsforudsætninger ; Rammefaktorer ; Mål ; Indholdet i undervisningen ; Læreprocessen ; Vurdering ; Opsummering af helhedsmodellen ; Pædagogisk differentiering i lyset af helhedsmodellen ; Projektarbejde i lyset af helhedsmodellen ; Vejledning i lyset af helhedsmodellen ; Læreren som forsker i egen praksis