Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Velfærdsstaten under pres : perspektiver på velfærdsstatens fremtid


Beskrivelse


Præsentation af den danske velfærdstat og dens fire største udfordringer. For samfundsfagsundervisning på A- og B-niveau på de gymnasiale uddannelser.