Bøger / faglitteratur

Videoobservation interpersonel kommunikation i organisationer


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Hvad sker der egentlig på gangene? : et kritisk kik på arbejdsplads-video / Ellen Christiansen

  • Ih, hvor det ligner! / Peter Kofoed

  • Video mellem samtale og observation / Tove Arendt Rasmussen

  • Mediet er ikke budskabet : video i observation af interpersonel kommunikation / Helle Alrø ; Helle Alrø & Marianne Kristiansen

  • Video som medium i dialogforskning og organisatorisk læring / Lone Dirckinck-Holmfeld