Bøger / faglitteratur

Vildtarter og jagttider


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. nov. 2003

af

af

Jens Bråten

d. 4. nov. 2003

5 seniorforskere ved Afdelingen for Vildtbiologi og Biodiversitet på Kalø har skrevet bogen om de danske vildtarter, den jagtlige udnyttelse og jagttider. Efter korte afsnit om bæredygtig jagt, jagttidens betydning for vildtbestanden og skemaer over aktuelle jagttider følger bogens hovedafsnit med en gennemgang af 45 vildtarter i Danmark. For hvert vildt- og jagtemne indenfor f.eks pattedyr, ænder, hønsefugle, vadefugle, duer og kragefugle omtales forekomst, bestandsudvikling, de nye jagttider gældende for sæson 2004/05, jagtudbyttet og jagtens indflydelse på bestanden. Den letlæste tekst er forsynet med farvefotos, overskuelige bestandskort og grafisk talmateriale. Bogens primærgruppe er de ca. 170.000 danske jægere, der får en aktuel og veldokumenteret oversigt over såvel vildtarternes status som over de kommende jagttidsændringer. Bogen er udkommet som nr. 3 i serien Miljøbiblioteket.