Bøger / faglitteratur

Virker din behandling?


Beskrivelse


Indføring i grundprincipperne for god medicinsk praksis og evidensbaseret medicin. Der gives et indblik i lægernes og den medicinske forskningsverden. Desuden om hvordan man finder pålidelig viden om gavnlige og skadelige behandlingseffekter.