Bøger / faglitteratur

Virksomheders sociale engagement : årbog 2012


Beskrivelse


Denne 15. udgave af årbogen har fokus på lønmodtagernes holdning til deres arbejdsplads sociale engagement. Rapporten berører emner som lønmodtagernes oplevelse af deres arbejdsplads sygefraværs- og seniorpolitik, det psykiske arbejdsmiljø og deres generelle holdning til udsatte grupper på arbejdspladsen.