Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Vores verdenshistorie. Bind 1 : De ældste tider


Beskrivelse


Med udgangspunkt i de nye læreplaner fra 2017 er Vores Verdenshistorie en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne og gør historien nærværende. Vores Verdenshistorie er en serie i tre bind. Første bind udkommer i foråret 2019 og dækker perioden fra det antikke Grækenland til reformationen. Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen. Tematikkerne omhandler blandt andet: Forskellige styreformer Stats- og nationsdannelser Konflikter i en regional, national og global kontekst Politiske og sociale revolutioner Demokrati og menneskerettigheder Ligestilling mellem kønnene Globalisering Bøgerne i serien er dermed oplagte til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt spor gennem flere tidsperioder. Serien er også anvendelig til forløb om mødet mellem forskellige kulturer gennem læsning af udvalgte kapitler i hvert af de tre bind: I hver bog belyses den kinesiske/konfucianske civilisation, den islamiske/muslimske civilisation og den europæiske/kristne civilisation. I alle bøgerne er der indlagt øvelser og opgaver, der gør, at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb. Bøgerne er forsynet med kilder og fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen.

Anmeldelser (2)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 223 (2019)

af

af

Niels Nøddebo Petersen

Nr. 223 (2019)