Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Vores verdenshistorie. Bind 3 : Nyeste tid


Beskrivelse


Med udgangspunkt i de nye læreplaner fra 2017 er Vores Verdenshistorie en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne og gør historien nærværende. Vores Verdenshistorie er en serie i tre bind. Første bind udkommer i foråret 2019 og dækker perioden fra det antikke Grækenland til reformationen. Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen. Tematikkerne omhandler blandt andet: Forskellige styreformer Stats- og nationsdannelser Konflikter i en regional, national og global kontekst Politiske og sociale revolutioner Demokrati og menneskerettigheder Ligestilling mellem kønnene Globalisering Bøgerne i serien er dermed oplagte til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt spor gennem flere tidsperioder. Serien er også anvendelig til forløb om mødet mellem forskellige kulturer gennem læsning af udvalgte kapitler i hvert af de tre bind: I hver bog belyses den kinesiske/konfucianske civilisation, den islamiske/muslimske civilisation og den europæiske/kristne civilisation. I alle bøgerne er der indlagt øvelser og opgaver, der gør, at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb. Bøgerne er forsynet med kilder og fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen.
’Vores verdenshistorie 3’ er det sidste af tre bind til historieundervisningen i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Dette bind begynder med den gamle verdens sammenbrud i første verdenskrig, og fokuserer på de afgørende perioder og begivenheder i det 20. århundrede, der har formet og stadig påvirker den verden, vi lever i. Bind 3 slutter med det 21. århundredes nye konflikter og opbrud, hvor globale forbindelser skaber både muligheder og trusler. ’Vores verdenshistorie’ er kronologisk opbygget, men følger samtidig en række tematiske spor. På den måde kan historien både læses ”på langs og på tværs”, og en række metodiske fokuspunkter giver gode redskaber til at formulere og arbejde med spændende historiske problemstillinger.

Anmeldelser (1)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 230 (2021)

af

af

Niels Nøddebo Petersen

Nr. 230 (2021)