Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Vulkaner og jordskælv


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. juni 2001

af

af

Knud Stadelund (skole)

d. 20. juni 2001

Vulkaner og jordskælv er hovedtemaerne i denne fagbog i en ny serie, der primært henvender sig til geografiundervisningen i 7.-8. kl. Den indledes med beretninger fra vulkanudbruddene på Martinique i 1902 og på Montserrat i 1997. De følgende fem kapitler beskæftiger sig derefter med bl.a. jordens historie og opbygning, kontinenternes vandring, vulkantyper, jordskælv samt jordens fremtid set i lyset af den forventede udvikling. Undervejs er der forslag til en række aktiviteter og opgaver kaldet Geo-aktiviteter. Bagest i bogen er der et stikordsregister. Det er en saglig og informativ bog med et nydeligt layout. Det omfattende billedmateriale består af farvefotos, kort, modeller, statistikker og stregtegninger. Den to-spaltede tekst kan selvlæses fra 5.-6. kl. Skolebibliotekerne har en række bøger om disse naturkatastrofer, men med sine opdaterede facts kan den udmærket supplere de allerede eksisterende. I tilknytning til bogen forefindes lærervejledning, aktivitetsark, litteraturliste samt nyttige adresser. Selv om bogen sigter mod undervisning, vil den sagtens kunne anvendes af specielt interesserede fra ca. 5. klassetrin.