Bøger / faglitteratur / bibliografier

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Tiden frem til -1900 (En arbejderklasse bliver til - frem mod 1870 ; En arbejderbevægelse bliver til 1870-1880 ; Genrejsning og fagligt gennembrud 1880-1900). Fra 1900-1945 (Morgendagens parti 1900-1920 ; Borgerlig offensiv 1920-1929 ; 1930'erne - fra klasseparti til folkeparti ; Besættelsestiden - fra tilpasning til oprør 1940-1945). Tiden efter 1945 (Efterkrigstiden 1945-1958 ; Velfærdsstaten etableres 1958-1980 ; Borgerlig oprustning 1982-1990 ; Socialdemokratiets og velfærdspolitikkens markedstilpasning 1990-2001). Niels Finn Christiansen: Kapitalisme - klassekamp - socialisme. Knud Knudsen: Arbejde og arbejderbevægelse. Jytte Larsen: Men størst var Broderskabet - køn i den danske arbejderbevægelse. Claus Bryld: Arbejderbevægelsen og demokratiet - idé og praksis. Morten Thing: Arbejderkultur - noget man er eller noget man får? Erik Strange Petersen: Historieskrivningen om arbejderklassen og arbejderbevægelsen


Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Henrik H. Pedersen

2007

Der findes en masse litteratur om arbejdernes historie i Danmark, men overraskende nok meget spredt. Det er næsten kun i SFAHS tidligere udgivelser at man kan finde noget samlet, som fx Knud Knudsens Kampen for en bedre tilværelse, 1991. Nærværende bog og oversigsværk i SFAH skriftserie er derfor lige, hvad bibliotekerne kan bruge til opgaveskriverne. Bogen kan anvendes af studerende fra gymnasieniveau, men folkeskolens 9. eller 10. klasser kan også bruge bogen. Bogens indbydende og blandede layout med illustrationer, fotos og faktabokse indbyder også til, at "almindelige" læsere og her især politisk interesserede vil låne den. Bogen er overskuelig inddelt i perioder og overskrifter: i tiden frem til 1900, fra 1900-1945 osv. og herunder igen mindre temaer. Bagerst i bogen findes et stort noteapparat og desuden en meget omfattende litteraturliste. Sidst i bogen kan også læses temaartikler af bl.a. Morten Thing og Claus Bryld. Disse artikler er dog lidt mere teoretiske og vanskelige at gå til. Men overordnet betragtet er her tale om et velskrevet og uundværligt oversigtsværk, der kan bruges af mange lånere.


Socialistisk information

Årg. [26], nr. 220 (2007)

af

af

Majbrit Berlau

Årg. [26], nr. 220 (2007)


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 23 (2007)

af

af

Vagn Oluf Nielsen

Årg. 124, nr. 23 (2007)


Berlingske tidende

d. 19. juli 2007

af

af

Mogens Rüdiger

d. 19. juli 2007


Jyllands-posten

d. 27. juli 2007

af

af

Henrik Gade Jensen

d. 27. juli 2007


Politiken

d. 29. juli 2007

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 29. juli 2007


Arbejderhistorie

2008, nr. 1

af

af

Niels Wium Olesen

2008, nr. 1