Bøger / faglitteratur / love

Arbejdsretsloven med kommentarer


Beskrivelse


4. udgave af Arbejdsretsloven med kommentarer indeholder en gennemgang af dansk kollektiv arbejdsret, der først og fremmest bygger på Arbejdsrettens praksis frem til den 1. juli 2022. I fremstillingen kommenteres bl.a. reglerne om, hvorledes Arbejdsretten er sammensat, hvilke sager Arbejdsretten beskæftiger sig med, kompetencefordelingen mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole, og de sanktioner, Arbejdsretten kan idømme. Endvidere behandles faglige voldgiftsretters sammensætning, kompetence og sagsbehandling og reglerne om, hvordan afgørelser, der er truffet af Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, bliver fuldbyrdet.

Anmeldelser (3)


Ugeskrift for retsvæsen

Årg. 129, nr. 20 (1995)

af

af

Ruth Nielsen

Årg. 129, nr. 20 (1995)


Advokaten

Årg. 74, nr. 2 (1995)

af

af

Merete Preisler

Årg. 74, nr. 2 (1995)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 66, nr. 12 (1997)

af

Årg. 66, nr. 12 (1997)