Bøger / faglitteratur

Barnet med ADHD : skab ro, engagement og fokus i hverdagen


Beskrivelse


Beskrivelse af hvordan børn med ADHD, ADD og alle former for opmærksomhedsproblemer kan lære at være opmærksomme på det, de ser og hører og bevare fokus. Med konkrete lege og øvelser til barnet samt spørgeskema til at klarlægge barnets unikke profil, så det kan trænes i forhold hertil.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. aug. 2010

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 27. aug. 2010

Bogen henvender sig til forældre, pædagoger og andre, der beskæftiger sig professionelt med børn med opmærksomhedsforstyrrelser.

Den amerikanske forfatter er klinisk professor i psykiatri og pædiatri. Hans grundholdning er, at medicin kun skal gives i enkelte svære tilfælde. I stedet har han udviklet en række øvelser, der kan tilpasses det enkelte barn, og som bl.a. støtter barnets motorik, sprog, perception, tænkning og selvværd og hjælper det til at kompensere for de forskellige opmærksomheds- og styringsvanskeligheder. Metoden kan bruges både til lettere og svære tilfælde, og den belyses af enkelte cases. Bogen giver den voksne en let forståelig indsigt i de tilgrundliggende problemer og en god inspiration til øvelser og lege sammen med barnet. Desuden behandler bogen familiedynamikken og vigtigheden af at samarbejde. Der gives eksempler på, at metoden også kan anvendes til voksne med ADHD, og endelig beskrives betydningen af det fysiske miljø. Et skema bagest hjælper den voksne til at bestemme det enkelte barns profil mht. bearbejdelse af sensoriske indtryk og de motoriske evner.

Med sine mange konkrete øvelser er bogen et fint supplement til den øvrige litteratur om emnet.

En meget anvendelig og lettilgængelig bog, henvendt til forældre og fagfolk, om børn med opmærksomhedsforstyrrelser med en række konkrete øvelser og lege, der styrker børnenes motoriske, sociale og intellektuelle kompetencer.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 47, nr. 6 (2010)

af

af

Birgit Marott

Årg. 47, nr. 6 (2010)