Bøger / faglitteratur

Børn læser og skriver - specialpædagogiske perspektiver


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • Himmel og helvede / Louise Bjar

  • Pædagogisk, kvalitativ og dynamisk kortlægning / Louise Bjar

  • Børns oplevelse af specialpædagogiske indsatser / Siv Fischbein

  • Læse- og skrivefærdigheder, selvbillede og motivation / Karin Taube

  • Læring - et spørgsmål om deltagelse / Gunilla Ingestad

  • Børneneurologens perspektiv på læsning og skrivning / Marianne Ors

  • Skrift- og talesprog / Åsa Wengelin

  • Ikke bare sen sprogudvikling / Carmela Miniscalco

  • Når risikobørn konfronteres med klasseværelsets praksis / Bente E. Hagtvet

  • Læseudvikling i de første skoleår / Lars Melin

Se alle (13)

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. okt. 2011

af

af

Karsten Boll

d. 27. okt. 2011

Målgruppen er lærere, lærerstuderende og skoleledere. Bogen bør være obligatorisk læsning for kommunalpolitikere, skoleledelser og lærere pga. af den meget brede tilgang til læsning og skrivning, set ud fra en specialpædagogisk tilgang.

Bogen - oversat fra svensk - har en bred tilgang til emnet. Der er skrevet om selvbilleder, selvtillid og relationer elev/lærer og skole/hjem, når der tales om indsats for elever med forskellige former for læsevanskeligheder. Det fleste afsnit er krydret med udsagn fra personer, der beskriver den til tider mangelfulde indsats, de har været udsat for samt de positive oplevelser, de har haft med engagerede lærere. Inklusion er vigtigt, fremgår det, men inklusion er lige så dyrt som eksklusion, hvis det skal nytte noget. Der er artikler af førende forskere og professorer i Sverige med relation til skrivning og læsning - indsats og hjælpemidler. Bogen kan enten læses i sammenhæng eller de enkelte kapitler alene, alt efter behov. Hvert kapitel afsluttes med en liste over baggrundslitteratur samt lidt om skribenten.

Der er på det seneste kommet meget litteratur om læsning fx Læse, skrive, tale : barnet erobrer sproget (11/12), men der er ikke så meget om læsning set ud fra specialpædgogisk vinkel.

Oplagt anskaffelse til lærerbiblioteket eller bibliotekets pædagogiske samling for interesserede forældre og politikere.


Specialpædagogik

Årg. 32, nr. 4 (2012)

af

af

Berit Rye Windfeld

Årg. 32, nr. 4 (2012)