Bøger / faglitteratur

Børn, virksomhed, udvikling : i teori og praksis


Beskrivelse


Ud fra et pædagogisk udviklingsarbejde i en børnehave i Helsingør belyses, hvorledes den kulturhistoriske skoles teori om barnets virksomhed kan inspirere den praktiske pædagogik.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Anne Grete Jacobsen

d. 18. dec. 2018

Stig Broström underviser i pædagogik og har tidligere udgivet bøger om den kulturhistoriske skoles opfattelse af virksomhedens betydning for den alsidige personlighedsudvikling.Virksomhedsbegrebet er en vigtig bestanddel af den dialektisk-strukturerede pædagogik, og i denne bog gives en god introduktion til emnet. Bogen er resultatet af et pædagogisk udviklingsarbejde,som forfatteren deltog i i en børnehave i Helsingør. Formålet var at analysere og videreudvikle den praktiske pædagogik i børnehaven for, at de pædagogiske aktiviteter kan udformes således, at de istørst muligt omfang bidrager til en alsidig personlighedsudvikling og for, at aktiviteterne af børnene selv opleves som meningsfulde. Hovedvægten er lagt dels på beskrivelser af praksis og dels påbeskrivelser af forbindelsen mellem teori og prakis. For et børnehavebarn er legen den mest betydningsfulde virksomhed, hvorfor legens udvikling og pædagogens rolle behandles grundigt. For en mereteoretisk gennemgang af emnethenvises til S.B.'s Virksomhed og personlighedsudvikling, 1983. Bogen er ill. med nogle gode fotos, som fint supplerer praksisbeskrivelserne. Der er noter, litt.henv.og register. For målgruppen - pæd.stud. og uddannede pædagoger er bogen en vældig god introduktion til virksomhedsbegrebet.


Vestkysten

d. 5. jan. 1987

af

d. 5. jan. 1987


Børn & unge

årg 19, nr 9 (1988)

af

af

Per Nipgaard

årg 19, nr 9 (1988)


Børn i tiden

årg 82, nr 8 (1987)

af

af

Bo Larsen

årg 82, nr 8 (1987)


Flensborg avis

d. 11. nov. 1986

af

af

bep

d. 11. nov. 1986