Bøger / faglitteratur

Byen som scene : kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet


Beskrivelse


essayform tager bogen udgangspunkt i et samfund, der har fokus på oplevelser i såvel bylivet som i kunst- og kulturinstitutioner. Oplevelsessamfundet har mange dimensioner, og læseren bliver igennem bogen præsenteret for de strategiske overvejelser, der ligger bag de kulturpolitiske initiativer, krydret med aktuelle danske og internationale eksempler.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Sanne Caft

2007

Byen som scene sætter i essayform fokus på byudvikling og den udfordring, det betyder for den lokale kulturpolitik. Den stiller spørgsmålet om, hvordan kreativ byudvikling kan iscenesættes og planlægges uden at ende i det rene overfladiske sjov og ballade. Svaret er kunstnerisk og kulturel mangfoldighed, hvilket illustreres med gode eksempler fra så forskellige steder som New Zealand og Horsens. Forfatteren er mag.art. i kultursociologi og en kendt figur i bibliotekskredse qua sin stilling som centerleder for Center for Kulturpolitiske studier ved Danmarks Biblioteksskole. Hun har senest udgivet Folkebiblioteket som forvandlingsrum : perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet i 2006. Formen er forskerens. Der er mange fodnoter og citater. Sproget er informationsmættet uden dog at være ulæseligt. Men det kræver en koncentreret læser, som følgende citat kan vise: "For at gennemføre en sådan bredt baseret kulturpolitik kræves der en ekstensiv kvantitativ og kvalitativ cultural mapping, som baggrund for udarbejdelsen af en egentlig kulturstrategi." (Side 76). Bogen er lille i format, men stor i tanke. Den bør købes af alle større biblitoteker, dels pga. sin biblioteksvinkel dels pga. sit bidrag til en politisk, brandingmæssig og strategisk kulturdebat. Anvendes til opgaver, debatter og til den generelt interesserede samt internt brug.