Bøger / faglitteratur

Danekræ - Danmarks bedste fossiler


Beskrivelse


Om de flotteste og mest interessante danske fossiler, der er godkendt siden museumslovens regler om disse fund trådte i kraft i 1990. Med mere end 600 farvefotos af fossilerne og deres nulevende slægtninge.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. maj 2008

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 28. maj 2008

For palæontologisk interesserede og fx naturvandrere, som gerne vil vide, hvad de finder i klinter, marker, strande, klipper osv.

De fire forfattere er universitetsuddannede og -tilknyttede. Danekræ er forsteninger og fossiler som det for 17 år siden blev lovpligtig at aflevere til staten, ligesom danefæ. Bogen beskriver nogle af disse danekræ. De er ordnet kronologisk startende med de ældste tider. Det er især planter, insekter, fisk og smådyr, men også enkelte opsigtsvækkende som dinosaurer. Det indledende afsnit forklarer om de geologiske tidsaldre, inddelinger og nødvendige terminologi. Bogen er gennemillustreret med farvefotoer af god kvalitet, tegninger, diagrammer, skemaer, rekonstruktioner og andet. Der er mange fagudtryk som dog alle forklares. Så bogen er bredt forståelig for nybegyndere og fortsættere.

Det er den første bog om dette forholdsvis nye fænomen Tættest kommer bøger om forsteninger,såsom fx Gyldendals guide til danske fossiler , 2005.

Populærvidenskabelig opslagsbog for nybegyndere og fortsættere om karakteristiske danekræ.


Geologisk nyt

2008, nr. 3

af

af

Søren Bo Andersen

2008, nr. 3


Flora og fauna

Årg. 114, h. 3/4 (2008)

af

af

Jan Kresten Nielsen, Jesper Kresten Nielsen

Årg. 114, h. 3/4 (2008)


Aktuel naturvidenskab

2008, nr. 4

af

af

Carsten R. Kjaer

2008, nr. 4


Gymnasieskolen

Årg. 92, nr. 19 (2009)

af

af

Erik Zinglersen

Årg. 92, nr. 19 (2009)