Bøger / faglitteratur / bibliografier

Danmark besat : krig og hverdag 1940-45


Beskrivelse


"Det var Danmarks overlevelse, der stod på spil, da tyske tropper rullede over grænsen tidligt om morgenen den 9. april 1940. Alligevel valgte regeringen at indstille kampene, næsten inden de var begyndt. For danskerne fulgte fem års besættelse. Uanset hvem man var, betød det, at man skulle indordne sig og vænne sig til et liv med nye begrænsninger. Mange bakkede op om den officielle samarbejdspolitik, nogle gjorde modstand, og atter andre udnyttede de nye muligheder, besættelsen gav. Samarbejdet med besættelsesmagten gav den nationale selvfølelse et knæk, som spøger den dag i dag. I DANMARK BESAT knyttes trådene fra 70 års udforskning af besættelsesårene til en samlet fortælling om det danske samfund under besættelsen. Det er en historie, der begynder længe før den 9. april og har forgreninger langt uden for landets grænser. Det er en historie, der handler om demokrati og diktatur, om heltemod og opportunisme, om overlevelse og tilpasning. Men først og fremmest er det historien om modsætninger og sammenhæng i det 20. århundredes danmarkshistorie.".

Anmeldelser (18)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. feb. 2015

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 11. feb. 2015

Alt om besættelsens baggrund, personer, begivenheder og deres efterdønninger op til i dag. Et standardværk for alle besættelsesinteresserede og til opgavebrug fra gymnasieniveau.

4. udg. af de 4 forskeres mammutværk om besættelsen med forhistorie helt tilbage til kanslergadeforliget, krigsudbruddet og 9. april over samarbejdspolitikken til dens fald 29. august 1943, departementschefstyret, kriminalitet og sortbørs til modstandskampen, befrielse og ikke at forglemme danskernes besættelseshverdag. Bogen vrimler med facts, statistikker og tal fx om landbrugsproduktionen, og der trækkes brede tangenter til begivenhederne på fronterne og storpolitikken.

Et solidt velskrevet og grundigt allround hovedværk om besættelsen med bred anvendelighed i alle biblioteksstørrelser. Tilgangen er dybdeborende analyserende med rig inddragelse af kilder og forskning. Dertil kommer god værdi i et fint opdateret afsnit om erindrings- og mindekultur med synet og vurderingen af besættelseselementerne i fx den politiske debat, bøger og film fra 1945 til i dag. Værkets svage side er det tekstmættede layout og det sparsomme og (trods lidt småkosmetisk brush-up) stadig slørede og altmodisch fremtrædende billedmateriale.

I forhold til 3. udg. nyt forsidelayout og samling af de tidligere spredte minibiografier, lidt opdatering med nyere forskning og især nogle sider med ajourføring af "Erindrings- og mindekulturen" 2009-2015.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. maj 2005

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 11. maj 2005

4 yngre historikere, Claus Bundgaard Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen, præsterer her et historisk mammut-værk, der er et rigtigt godt bud på "standardværket" om netop som undertitlen fortæller, krigen og hverdagen under besættelsen 1940-45. Bogen er i 10 dele, fra førkrig over krigsudbrud, de forskellige reaktioner på besættelsen, samlingsregering, stikkerlikvideringer og værnemageri, til simpel overlevelse i dagligdagen, kriminalitet og sortbørs, telegramkrise, jødeaktion, modstandsbevægelse og folkestrejke, befrielse og endelig fred. Bogen favner bredt og vidt og gør det fremragende fra side 1 til side 844. Og historien om 9. april er dramatisk med politisk rækkevidde frem til vor tid, hvor netop samarbejdspolitikken, modstandsbevægelsen, opportunismen, og det måske sort/hvide syn på "de gode contra de onde" i høj grad er oppe til aktuel politisk diskussion. Det velskrevne og savnede historiske værk er spækket med facts, historisk spændende læsning, tankevækkende tal og statistik. Der er righoldigt bilagsmateriale bl.a. med meget brugbar tidslinje, anvendt litt.liste og godt noteapparat. Til opgavebrug fra og med gymnasieniveau. Og sjældent guf for de mange historisk interesserede læsere.


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 2009

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 29. okt. 2009

Standardværk for besættelsesinteresserede og til opgavebrug fra og med gymnasieniveau.

Ajourført udgave af de 4 forskeres mammutværk om besættelsen med forhistorie helt tilbage til kanslergadeforliget, krigsudbruddet og 9. april over samarbejdspolitikken til dens fald 29. august 1943, stikkerlikvideringer, kriminalitet og sortbørs til modstandskampen, befrielse og ikke at forglemme: den almindelige danskers besættelseshverdag. Bogen er velskrevet og vrimler med facts, statistikker og tal fx om landbrugsproduktionen og er spændende læsning for alle historisk interesserede. Dertil kommer aflivning af gamle myter som sabotage ved at blande sukker i cementen og fine analytiske betragtninger over fx den partipolitiske tagen sig til rette med samlingsregeringen som gidsel. Her gik fx en venstreminister i 1943 ivrigt ind for dødsstraf for sabotage, ligesom partiet satte bøndernes flæskepriser over arbejderklassens lønninger. Værkets svage side er et sparsomt, sløret altmodisch fremtrædende og ofte dårligt kommenteret billedmateriale.

I forhold til tidligere udgave nyt forsidelayout og udvidelse med en række minibiografier og afsnit/oplysninger med nyere forskning - bl.a. nye delkapitler i Del 7: Departementchefstyret. I alt næsten 120 ekstra sider.

Et af de vigtigste nye hovedværker om besættelseshistorien er hermed væsentligt ajourført med 120 sider portrætter, nye afsnit og nyere viden. Kan efter skøn erstatte 2005 udgaven.


Folkeskolen

Årg. 123, nr. 3 (2006)

af

af

Per Birkebæk

Årg. 123, nr. 3 (2006)


Berlingske tidende

d. 4. maj 2005

af

af

Mogens Rüdiger

d. 4. maj 2005


Kristeligt dagblad

d. 4. maj 2005

af

af

Aage Trommer

d. 4. maj 2005


Kristeligt dagblad

d. 7. apr. 2015

af

af

Jes Fabricius Møller

d. 7. apr. 2015


Historie

2006, nr. 1

af

af

Steffen Werther

2006, nr. 1


Historisk tidsskrift

Bd. 107, hft. 2 (2007)

af

af

Mogens Rostgaard Nissen

Bd. 107, hft. 2 (2007)


Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Nr. 166 (2005)

af

af

Klavs Verholt

Nr. 166 (2005)


Gymnasieskolen

Årg. 93, nr. 4 (2010)

af

af

Helle Askgaard

Årg. 93, nr. 4 (2010)


Historie & samfundsfag

Årg. 49, nr. 4 (2009)

af

af

Niels Chr. Hebsgaard

Årg. 49, nr. 4 (2009)