Bøger / faglitteratur

Dannelse : kontekster, visioner, temaer og processer


Beskrivelse


Bogens kapitler fremstår som et udvalg af dannelsesteorier og -diskussioner ud fra perspektiverne: dannelseskontekster, dannelsesvisioner, dannelsestemaer og dannelsesprocesser.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. sep. 2017

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 6. sep. 2017

Dannelsesdiskussionen er på banen igen. Hvilken plads har dannelsen, når skolens indhold og opgave bestemmes af kundskaber og kompetencer? Her diskuteres dannelse ud fra forskellige kontekster, visioner, temaer og processer. For alle, der interesserer sig for skolens virke.

7 forfattere med tilknytning til DPU og US Syd inviterer til diskussion af dannelsesbegrebet. Dannelsesperspektivet har trange kår i en tid, hvor skolen styres af læringsmål og kompetencer. Konkurrencestaten fordrer målbare størrelser, og PISA-undersøgelser og den globale verden kræver samtidig sammenlignelige resultater. Forfatterne bidrager fra hvert deres perspektiv til diskussionen om dannelse, fordi dannelsen er en uomtvistelig del af skolens virke, selv om den ikke er direkte målbar. Dannelsesbegrebet sættes i historisk, filosofisk samfundsmæssigt og pædagogisk sammenhæng. Skolens formålsparagraf nytænkes ud fra en sproglig analyse. Begreberne kundskaber, karakterdannelse og deres indbyrdes forhold perspektiveres.

En meget vigtig bog, der for alvor sparker dannelsesperspektivet ind i skoledebatten. Skolereform, målstyret læring og læringsplatforme har fået betydelig magt over skolen. Det er på mange måder fint, skolen er dog andet og mere end kundskaber, den er også dannelse og karakterdannelse. En væsentlig bog.

To nyere titler kan anbefales Almen dannelseLæringsmålorienteret didaktik og dannelse og Læringsmålorienteret didaktik og dannelseTo nyere titler kan anbefales Almen dannelse og .


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 6. okt. 2017

af

af

Nina Eriksen

d. 6. okt. 2017