Bøger / faglitteratur

Personalejura - regel- og paradigmesamling


Beskrivelse


Personalejura regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura praktisk arbejdsret (5. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog. Personalejura regel- og paradigmesamling er opdelt i fire hovedafsnit. Afsnittene A og B rummer de væsentligste nationale og internationale arbejdsretlige love, bekendtgørelser og direktiver. I afsnit C er der gengivet en række væsentlige aftaler på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Et udpluk af arbejdsretlige paradigmer, specielt inden for den individuelle arbejdsret, er medtaget i afsnit D.