Bøger / faglitteratur til børn

Danske slanger


Beskrivelse


Om slangers levevis og levesteder, byttedyr, fordøjelse, hamskifte og sanser. Hugormen, snogen, glatsnogen og æskulapsnogen. Slangernes religiøse og mytiske betydning. For 11-13-årige.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Inger Søndergaard

d. 18. dec. 2018

I en tid, hvor størstedelen af faglitteraturen for børn er flotte internationale bladreværker med en kort tekst, udkommer denne ordrige fagbog om danske slanger - med ret få og overvejende s/htegninger. I 6 fyldige og veldisponerede kapitler fortælles om slanger generelt, hugorme, snoge, glatsnoge og æskulapsnoge og om slangens betydning i tro/ overtro. I hvert afsnit beskrives slangensudseende, udbredelse, oprindelse, dvale, levemåde og føde. For de to uddøde arters vedkommende - glatsnogen og æskulapsnogen - fortælles desuden om historiske fund. Bogen afrundes medfredningsbestemmelser og et stikordsregister. Forfatterens intentioner er klar: At der bør værnes om naturen for at bevare slanger i Danmark. Han er kendt for et utal af børnebøger, bl.a. 3 lign.bøger om danske rovdyr, salamandre og tudser. Danske slanger er ved sammenligning mere omfangsrig og lidt sværere at læse. Teksten er skrevet uhøjtideligt og engagerende i et enkelt sprog. Deropfordres ikke til selvstudier inaturen, som i mange andre af forfatterens bøger. Der findes mange bøger om slanger, men denne er særlig fin i beskrivelsen af nordiske slanger. Det er nemt atfinde oplysninger om de fire slangearter, da hvert kapitel kan bruges/læses særskilt. For børn og unge fra 12 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

Bogen er i samme format og med samme layout som forfatterens tidligere udgivelser i samme serie: Danske rovdyr, Danske salamandre og Danske tudser. Den fortæller grundigt og levende om vore tonulevende slanger, hugormen og snogen, samt om glatsnogen, der ikke er fundet siden 1914, og æskulapsnogen, som sidst blev set på Sjælland i 1863. Desuden indeholder den afsnit om forurening,slangers biologi i almindelighed samt slanger i mytologien, medicinen og i overtroen. Bogen er illustreret med Erik Strøm-tegninger i sort/hvid og i farver. Sammenlignet med de senere års megetvelillustrerede samtryksbøger om slanger fra hele verden f.eks. Alexander Parsons Fantastiske slanger og Michael Chinerys Slanger, fremtræder bogen noget trist, men teksten er grundig og giver godindsigt i emnet. Kan læses fra 5. klassetrin. Den er først og fremmest til fritidslæsning for naturinteresserede børn, men kan også bruges i forbindelse med undervisning i naturemner/truededyr/biologi. Der er ikke kommetbøger, som primært handler om danske arter, siden Jørgen Møller Christensens ret kortfattede Snogen, hugormen og stålormen i 1981.


Nordisk Herpetologisk Forening

Årg. 37, nr. 5 (1994)

af

af

Henrik Graff

Årg. 37, nr. 5 (1994)