Bøger / faglitteratur / håndbøger

De bedste spisesvampe


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Søren Møller

2007

En lille svampebog for begyndere i indsamling, konservering og brug af svampe, især i Sverige.

Først er der lidt generelt om svampenes botanik, anvendelse, voksesteder, artsbestemmelse, indsamling, konservering og brug i madlavning. Så følger hoveddelen, som er en beskrivelse af 30 svampearter. Heraf er de 20 almindeligt forekommende i Danmark, mens 10 andre er mere eller mindre sjældne. Det skyldes, at bogen er skrevet ud fra svenske forhold. Hver art vises i flere meget tydelige farvefotos og skrives om artens kendetegn, biotop, udbredelse, indsamling og anvendelse. Desuden beskrives og vises på fotos en eller flere arter, som arten kan forveksles med. Til sidst beskrives 4 meget giftige svampearter, som man skal gå langt uden om.

Der findes efterhånden et stort antal bøger om svampe der er skrevet specielt for danske forhold. Heriblandt er der også flere, der er skrevet for begyndere i denne hobby. Den nyeste er Torben Gang Rasmussen: 22 sikre spisesvampe, 2007, i serien Natur og museum.

Bogen har fin orden på stoffet, der er overskueligt opstillet for nybegyndere. Den svenske oprindelses artsudvalg gør den mest egnet til en tur i Sverige. Men der forekommer flere tusind svampearter i Danmark, og ingen bøger omtaler dem alle. Om hver svampeart er der i de forskellige bøger ofte oplysninger, der supplerer hinanden. Det gælder også for denne bog, at den kan være et supplement i en større samling af svampelitteratur.


Børsen

d. 9. aug. 2007

af

af

Ulla Danielsen

d. 9. aug. 2007


Svampe

2009, nr. 60

af

af

Erik Rald

2009, nr. 60Informationer og udgaver