Bøger / faglitteratur til børn

Den første verdenskrig


Beskrivelse


Gennem fakta og fortællende tekst, fotos, uddrag af dagbøger, digte og breve gives et billede af krigen og dens følger.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. aug. 2002

af

af

Jesper Holtoug (skole)

d. 7. aug. 2002

En fremragende bog om 1. verdenskrig. Klart og usentimentalt redegøres for forløbet af den første af de store "moderne krige", samtidig med at årsager til og konsekvenser af verdenskrigen behandles. Den meget nøgterne sprogtone og de sobre illustrationer, som konsekvent anvendes, får beskrivelserne til at virke stærkere end mange stemningsmalende rædsdelsbeskrivelser. Der spares på de billige effekter, og den køligt beskrivende dokumentarisme styrer forløbet. Det lykkes bedre her end de fleste sammenlignelige værker at skabe klarhed og sammenhæng samtidig med, at man får indblik i væsentlige, menneskelige detaljer. Krigen beskrives kronologisk, hvorved man opnår en sammenhængende helhedsopfattelse, men imellem de krigsbeskrivende afsnit bringes markante afsnit om nationalisme, patriotisme, våbenteknologi, hjemmefronterne o.lign. og denne brede gennemgang af krigshistorien gør, at værket her fremtræder usædvanlig godt dækkende og tankevækkende. Bogen kan selvlæses fra 12 års alderen og er desuden særdeles relevant til historieundervisningen på 5.-8. klassetrin.


Bibliotekernes vurdering

d. 7. aug. 2002

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 7. aug. 2002

En i store træk udmærket bog om 1. verdenskrig, som kommer fint omkring de grundlæggende politiske problemstillinger, krigens forløb, den militære taktik og våben, hjemmefronterne samt Versailles-fredens kim til 2. verdenskrig. Forlægget betyder dog, at den engelske synsvinkel enkelte steder dominerer. Forløbet er kronologisk fremadskridende, og jeg kan godt lide, at man undgår de ofte sete forvirrende sidespring i form af faktabokse ud ad alle tangenter. Bogen er indbydende illustreret med udmærket samspil mellem tekst og illustrationerne, der består af indbydende fotos, samtidige plakater, kortskitser, malerier m.m. Citater fra vidner og uddrag af kilder udbygger fremstillingen, som bestemt ikke lægger skjul på netop denne krigs specielle gru og meningsløse slagteri, hvor fx 60.000 englændere på en enkelt formiddag totalt nytteløst blev ofret ved Somme i 1916. Nogle steder under omtalen af Jyllandsslaget og den italienske front er der dog indsneget sig faktuelle fejl. Men jeg synes alt i alt, at bogen giver en i forhold til omfanget fin og dybtgående orientering, når man tager i betragtning, at målgruppen allerede går fra ca. 12 år. Andre nyere titler er bortset fra Den første verdenskrig 1914-18 (00.36) rettet mod målgruppen fra 14 år.Informationer og udgaver