Bøger / skønlitteratur til børn / eventyr

Den grimme ælling


Beskrivelse


Den lille ælling ligner ikke sine søskende og bliver drillet i andegården. Han flygter og må klare sig selv hele vinteren, og da foråret kommer har han vokset sig stor og smuk. For 8-12 år.

Anmeldelser (43)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. okt. 2016

af

af

Torben Wilhelmsen

d. 24. okt. 2016

Billedbog over H.C. Andersens eventyr om "Den grimme ælling", der ser helt anderledes ud end de andre ællinger og må gå så grueligt meget igennem, før den finder ud af, at den er en smuk svane. For billedbogslæsere fra ca. 4 år.

Det er den berømte historie om den grimme ælling, der ikke er som de andre ællinger. Ællingen bliver hånet, bliver ked af det og går hjemmefra. Han møder ikke megen forståelse på sin vej. Men en dag møder han - dybt ulykkelig - nogle smukke fugle, der ligner ham selv. Ny udgave af et af H.C. Andersens mest kendte eventyr illustreret med farvelagte tegninger af Ursula Seeberg.

Teksten er tæt på den originale, men med ajourført retstavning. Illustrationerne til det kendte eventyr er naturalistiske og smukke. Farverne er mættede og lidt mørke, og tegningerne er i Seebergs vanlige, sikre stil. De passer godt til den ikoniske historie og er fyldt med stemning og atmosfære, og der er meget at kigge på og snakke om i de enkelte billeder.

Der findes mange billedbogsudgaver af "Den grimme ællingDen grimme ælling". Denne udgave kan sammenlignes med Svend Otto S.'s fine udgave fra 1975: (Ill. Svend Otto S.) og også med den kunstneriske udgave (Ill. Johannes Larsen) fra 2001 med Johannes Larsens akvareller fra 1930'erneDer findes mange billedbogsudgaver af "". Denne udgave kan sammenlignes med Svend Otto S.'s fine udgave fra 1975: (Ill. Svend Otto S.) og også med den kunstneriske udgave (Ill. Johannes Larsen) fra 2001 med Johannes Larsens akvareller fra 1930'erne.


Bibliotekernes vurdering

d. 8. nov. 2005

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 8. nov. 2005

Seks af H.C. Andersens kendteste eventyr i 6 små kvadratiske bøger pakket i papæske af kraftigt pap dekoreret med klare farver, titler og 6 små vignetter. Koncept og layout virker iøjnefaldende ved første øjekast på bøgerne og æskens låg, rødt med 6 klare farver i en bånddekoration. Disse 6 farver går igen en for en på de 6 bøger foroven på bøgernes omslag, forneden sort, delt på midten med rød streg. Forsiderne illustreret med hver sin vignet på midten af forsiden i rød cirkel. Der er 1-4 illustrationer helsides og dobbeltside pr. bog udover vignetterne der bl.a. også går igen øverst på højresiderne. Stregen er grov og udtryksfuld, farvelægningen er stemningsfuld. Der er mellem 20 og 34 sider til hvert eventyr. Teksten er nænsomt behandlet i forhold til originalerne, men fremstår med gammeldags sprogtone og dialog. Der er få illustrationer, og jeg synes det er ærgerligt at illustrationer i Svinedrengen, Fyrtøjet og i Klods Hans ikke helt er anbragt de rigtige steder i forhold til teksten. Kassen med de 6 små bøger er tydeligvis tiltænkt som gaveæske til børn fra 5-6 år fx til oplæsning. Vi har alle disse eventyr i mange udgaver. De 6 små bøger vil kunne supplere dem. Bortset fra små skønhedsfejl med illustrationernes placering, er det habile udgaver. Dækkende for indhold er såvel forside på æske som på bøgerne.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Margot Andreasen (børn)

d. 18. dec. 2018

Som de foregående bd. i Tellerups H. C. Andersen-serie er også dette sat efter Gyldendals jubilæumsudgave. Freddy Milton har illustreret historien med humoristiske tegneserieagtige billeder afpåklædte dyr sat ind i en moderne sammenhæng i et nutidigt miljø. Billederne fortæller deres helt egen historie, nemlig om at være udskudt af samfundet, og hvad derved kan følge aftilpasningsproblemer, foragt fra borgerskabets side samt overgreb fra politiets side. Men som i H.C.s tekst ender også historien godt i Miltons version. Ællingen finder sammen med ligesindede ipolitisk aktive græsrodsbevægelser. En meget original billedlig fortolkning af Den grimme ælling, som sikkert ville gøre sig som underground tegneserie, men sammen med den originale tekst oplevessom en inderlig diskrepans mellem tekst og billeder. Billederne slår faktisk H. C. Andersens tekst i stykker, og det er jo synd, for Den grimme ælling er som bekendt en god historie. Skal bogenformidles til børn, skal den have mangeord med på vejen. Kort og godt dette bind er en svipser i en ellers spændende serie.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Preben Dewald Hansen (skole)

d. 18. dec. 2018

Det velkendte eventyr foreligger her med en tekst sat efter jubilæumsudgaven fra 1905. Det indebærer bl.a., at navneordene er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og en del ord og vendingerer anderledes, end de benyttes i dag. Rent læseteknisk har man benyttet en ret stor typografi for at gøre bogen lettere læsbar. Freddy Miltons illustrationer minder i stil om Walt Disneys, og hanprøver at bruge de muligheder, fablen har, for at fortælle en historie fra virkeligheden. Tegningerne, de fleste i to farver, går lige løs på nutiden. Den grimme ælling bliver til den arbejdsløseog hans kamp for at overleve - kampen mod politi, domstole og alle de fristelser, man kan komme ud for. Fordelen ved fablen/eventyret er, at man kan lægge så mange forskellige tolkninger i det, mendenne blanding af H.C.A. og Freddy Miltons tegninger virker ikke efter hensigten. Det kunne sagtens have gået, hvis der havde været tale om fri gendigtning, men her virker det som om billedernesiger ét og tekstennoget andet. På grund af sproget er den ikke særlig velegnet til oplæsning. Kan selvlæses af dygtige elever fra 4. klassetrin.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

C. E. Hald (skole)

d. 18. dec. 2018

Den grimme ælling, H. C. Andersens kendte eventyr, udsendes som billedbog i en samtryksudgave. Tekstgrundlaget er Estrid Dals bearbejdelse af eventyret (fra 1975), mens illustrationerne ernytegnede af Monica Laimgruber, der tidligere har illustreret Kejserens nye klæder, Hyrdinden og skorstensfejeren - og Käthe Recheis', Lillebror Watomi. Hendes kunstnerisk betonede billeder erholdt i den varme ende af farveskalaen, idet brune, gule, grønne og røde nuancer dominerer. De kan ved et hastigt kig virke lidt dystre, eller måske endda knugende. Men ret hurtigt fanges man afudtryksfuldheden, hvor M.L. på strålende vis formår at lade dyrene være anatomisk korrekte dyr - og alligevel lade dem udtrykke følelserne fra eventyret uden at det bliver føleri. Bogen er envelkommen, kunstnerisk begavet forøgelse af illustrationerne til Den grimme ælling.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kirsten Bystrup (børn)

d. 18. dec. 2018

Monika Laimgruber har tidligere illustreret eventyr af både H. C. Andersen ("Hyrdinden og skorstensfejeren", "Kejserens nye klæder". "Den standhaftige tinsoldat") og Grimm. Det, derkendetegner hendes billeder er, at de æstetisk set er så flotte: med de minutiøst gennemarbejdede detaljer, den bevidste og udsøgte farvesætning af opslagene, det smukke lay-out. I forvejen findes"Den grimme ælling" i billedbogsudgaver med illustrationer af Johs, Larsen (1971), Josef Palacek (1973) og Svend Otto S. (1980). Af disse er Svend Ottos nok den mest gængse i børnebibliotekerne.Her er der langt flere fortællende og beskrivende elementer i billederne, der umiddelbart henvender sig mere direkte til børn end M.L.s lidt "voksne" billedudtryk. Udgaverne supplerer såledeshinanden og hører begge hjemme i børnebibliotekerne. - Teksten er Estrid Dals bearbejdning fra 1975, og den er identisk med udgaven, der er ill. af Svend Otto S.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gunhild Lindstrøm

d. 18. dec. 2018

Forlaget meddeler i en følgeskrivelse, at eventyret er første bind i en serie, hvor Falke Bang illustrerer H. C. Andersen tekster. Teksten er den originale og retskrivningen ligeledes.Formatet er lille (19x12 cm); trykket er klart og letlæseligt. Solveig Tryti har tilrettelagt det ganske enkle omslag; illustrationen med ællingen i mælkefadet på turkis bund. Der er næsten enhalvsides illustration pr. side; Falke Bang har valgt en blød sorthvid naturalistisk streg og følger teksten pålideligt, men tilføjer den ikke noget nyt. Der udkommer H. C. Andersen som havets sandi disse år. Eventyret findes bl.a. i smukke billedbogsudgaver for børn og deres voksne illustreret af Svend Otto S., Johannes Larsen og Monica Laimgruber og i en spændende udgave for voksne(illustreret af Andrezj Ploski med indledning af Per Olov Enquist) foruden Børnenes H. C. Andersen og tre udgaver af Samlede eventyr. Denne udgave henvender sig udelukkende til voksne og har merekarakter af gavebog end afnødvendighed for en à jourført samling af H. C. Andersen.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kristian Nielsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Dette H. C. Andersen-eventyr kræver ikke nærmere præsentation. Det er kendt og elsket, og er udkommet i mange forskellige udgaver. Formatet er lidt mindre end mange andre børnebøger;illustrationerne er kultegninger. Men så er der teksten. Den gør imidlertid, at man står med et eventyr for børn, men skrevet til voksne. Det er en uforkortet udgave, nogenlunde konsekvent skreveti hundrede år gammel retskrivning: aa i stedet for å, i i stedet for j, x i stedet for ks, gammel verbalbøjning, navneord med stort, osv. Bogen, der formentlig er tænkt som en børnebog, erlæseteknisk så svær, at den kræver en moden, meget stabil læser. Mange ord vil i deres skrivemåde virke fremmedartede for børn, og dog er de så danske, bare ikke i nudansk retskrivning. Enformildende omstændighed ved bogen er Falke Bangs kultegninger. De er dejlige, kun er det synd, at de er formindskede af hensyn til bogens format. Den kan anvendes i danskundervisningen ved arbejdemed sammenligning af gammel og nylitteratur. Højtlæsning med oversættelse til nudansk fra bhkl., selvlæsning fra ca. 7. kl.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 1996

af

af

Jesper Holtoug (skole)

d. 1. okt. 1996

Den grimme ælling er den fjerde bog i serien De gode gamle eventyr. Tidligere er udsendt tre kendte, klassiske folkeeventyr. Forskellige europæiske kunstnere har fået frie hænder til billedmæssig fortolkning af eventyrene. H. C. Andersens elskede historie om at være anderledes, om gruppedumhed og om at nå sine mål, hvis man er gjort af det rette stof, rummer de kvaliteter der gør, at den siger os alle noget - uanset alder. Den kan læses på flere planer, tolkes forskelligt og er i øvrigt blot en god historie. Denne udgave lægger sig sprogligt ganske tæt op ad originalteksten, dog i en noget afkortet version, således at forholdsvis unge læsere kan magte den. Hvis H. C. Andersens eventyr absolut skal bearbejdes, er dette nok den rimeligste måde at gøre det på. Bogen er flot illustreret. Med stor akkuratesse og detaljerigdom gennemillustreres historien i sarte kulører. Billedstilen giver mindelser om det forrige århundredes, smukke romantiske naturbeskrivelser. Dog forekommer de afbillede landskaber og miljøer ikke særlig danske, man sidder tilbage med en fornemmelse af at befinde sig et andet smukt sted i Europa. Oplæsning og billedsnak fra børnehaveklassen. Selvstændig læsning fra tredie klassetrin.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. okt. 1996

af

af

Lise Lotte Larsen

d. 1. okt. 1996

Dette er 3. billedbogsudgave af det kendte eventyr indenfor det sidste års tid, og da der derudover findes endnu flere mere eller mindre markante billedfortolkninger af den populære klassiker, må nye billeder besidde en eller anden form for slagkraft alene for at træde frem i mængden. Bert Kitchen, som vi ikke tidligere har set som billedbogsillustrator, tegner professionelt naturalistisk og komponerer sine billeder med sans for det naturelegiske, men der er slør i koblingen mellem tekst og billede. Et er, at vi, der uvilkårligt forbinder eventyret med danske scenerier, må se ællingen anbragt i omgivelser, der omhyggeligt undgår det specifikt lokale eller tidsbestemte. Det kunne ses som en spejling af eventyrets universalitet. Noget andet er, at persontegningen for både hoved- og bipersoner virker svag i forhold til tekstens markante personligheder. Det samlede udtryk bliver derfor først og fremmest anonymt. I billederne ses heller ingen genklang af originalfortællingens sproglige saftighed eller humor. Men det kan måske forklares med, at teksten er en barberet version. Her mangler fx et vigtigt element i fortællingens scenografi: indledningens dunkelgrønne skræppeskov, ligesom det karikerende er fortyndet.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. mar. 2010

af

af

Lars Aagaard

d. 2. mar. 2010

Johannes Larsens akvareller fra 1945-47 kan ses på malerens museum i Kerteminde. I denne bog møder vi dem sammen med Larsens billedtekster og H.C. Andersens uforkortede, men ajourførte tekst. Målgruppen er dels voksne, der husker udgaven fra 1955 med en række senere illustrationer, dels børn fra 8 år og voksne iøvrigt. Andre versioner af eventyret er tilgængelige ned til 5 år, men illustrationernes karakter ændrer målgruppen.

Bogens 35 gengivelser af akvareller hang i Strandpavillon Pax i Kerteminde, indtil ejerne overgav dem til det nyoprettede Johannes Larsen Museum i samme by. Her kan de ses i et kreativt børnerum, og nu også i denne blanding af en kunstbog og en børnebilledbog. Det er museets direktør Erland Porsmose, der har sammensat Andersens tekst, Larsens billedtekster og gengivelsen af de 35 akvareller med et fint forord, der sætter alle værker ind i deres sammenhæng, både litterært og billedkunstnerisk. De 34 oliemalerier fra 1930, som ligger til grund for de senere værker, blev bestilt til Fyns Forsamlingshus og spredt efter en auktion i 1942 (delvist gengivet i Fynbomalerne og H.C. Andersen fra 2005).

Johannes Larsen har illustreret Christen Kolds "Den lille mis" i sort-hvid, et meget anderledes udtryk end man møder i nærværende bog. Historien om den grimme ælling formidles stadig flot i Svend Otto S.' gavmilde billedbogsversion fra 1975.

Først og fremmest en kunstbog for børn og voksne, dernæst en børnebilledbog, der kan formidles i hænderne på en indfølende voksen.


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2015

af

af

Signe Rugtved Andersen

d. 25. nov. 2015

3 fine papbøger, der introducerer en række af H.C. Andersens mest kendte eventyr for de mindste børn.

Disse små papbøger udgives i serien "Mit allerførste eventyr", alle med illustrationer af Sidsel Brix. Her får vi historien om soldaten, der finder et magisk fyrtøj; vi hører om ællingen, der er anderledes end sine søskende; og vi møder Klods-Hans, der får prinsessen og det halve kongerige - selvom han er lidt skør. Bøgerne udgives som pegebøger, hvor hovedpersoner, dyr og andre elementer fra eventyret er gengivet med stregtegninger og meget lidt tekst på bogens 5 første opslag. Selve eventyret findes i forkortet udgave bagerst.

De forkortede eventyr har fået en passende længde til at fastholde det 2-3 årige barns interesse, men bøgerne er måske endnu mere oplagte at anvende sammen med de helt små børn; her kan bøgerne anvendes til fri historiefortælling over illustrationerne, ligesom børnene selv kan bladre rundt og kigge billeder. Illustrationerne er nemlig både søde, humoristiske og med et glimt i øjet. De er tegnet med en naiv streg, i akvarel og tusch og tilfører de gamle eventyr noget helt nyt.

Vi har mange bøger og samlinger med H.C. Andersens eventyr, men disse små papbøger skiller sig ud ved at henvende sig til de allermindste børn. I papbogen Prinsesser i eventyr genfortælles både "Den lille havfrue" og "Prinsessen på ærten, her er det dog prinsessetemaet og ikke forfatteren, der er fællesnævneren.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. mar. 2021

af

af

Dorthe Grønbæk

d. 2. mar. 2021

Den lille ælling ligner ikke sine søskende og bliver drillet i andegården. Han flygter og må klare sig selv hele vinteren, og da foråret kommer har han vokset sig stor og smuk. For 8-12 år.

Fem H.C. Andersen eventyr udgivet i serien "Mine første eventyr". Det er de kendte eventyr "Den lille havfrue", "Den grimme ælling", "Nattergalen", "Snedronningen" og "Fyrtøjet". Eventyrene er genfortalt af samme forfatter og er individuelt illustreret af fem forskellige prisbelønnede illustratorer. Hver bog har bagerst en kort historie fra H.C. Andersens eget liv og et interview med illustratoren.

Flotte nye udgivelser af de verdensberømte eventyr. Genfortalt i et nutidigt sprog og forkortet i forhold til de oprindelige tekster. Velegnet både til højtlæsning og til selvlæsning. Bøgerne er meget smukt illustrerede med helsides stemningsfulde illustrationer i klare farver.

Eventyrene ses også i Hans Christian Andersens samling - eventyrKlassiske eventyrUdvalgte eventyr i en ny bearbejdet udgave. Serien "Læs højt for de små" Klassiske eventyr og Udvalgte eventyr har også gendigtede og forkortede versioner af eventyrene medEventyrene ses også i Hans Christian Andersens samling - eventyr i en ny bearbejdet udgave. Serien "Læs højt for de små" og Udvalgte eventyr har også gendigtede og forkortede versioner af eventyrene medEventyrene ses også i Hans Christian Andersens samling - eventyr i en ny bearbejdet udgave. Serien "Læs højt for de små" Klassiske eventyr og har også gendigtede og forkortede versioner af eventyrene med.


Bibliotekernes vurdering

d. 15. okt. 2004

af

af

Inger Aarup-Kristensen

d. 15. okt. 2004

Disse små bøger i serienDer var engang -, Den grimme ælling og Prinsessen på ærten ligner udstyrsmæssigt pegebøger for 2-årige. Siderne er lavet af pap betrukket med plast, så de kan holde til mange fedtede barnefingre. Teksten er moderniseret så den grimme ælling fx snakker "vildt underligt" og også forenklet, så børn fra 4 år kan være med sammen med 7-8-årige, når bogen læses højt. Børn, der selv kan læse, vil nok vælge en anden udgave, der ser mindre "barnlig" ud. Der er ikke angivet noget navn på illustratoren, men tegningerne ligner de kendte fra Disneys tegnefilm. Hvert opslag har en helsides illustration overfor en sides tekst. Til trods for moderniseringen er eventyr-stemningen bevaret, så bogen kan anbefales til hyggestunder for de 4-8-årige.


Bibliotekernes vurdering

d. 11. okt. 2004

af

af

Lene Kristiansen

d. 11. okt. 2004

"Vist lyder det smukt, og det ligner, men der mangler dog noget". Citatet er fra Nattergalen, et af de eventyr, der sammen med Den lille pige med svovlstikkerne, Den grimme ælling, Fyrtøjet og Kejserens nye klæder bliver genfortalt af Bödvar Gudmundsson i ligeså mange billedbøger. Og citatet angiver meget præcist den følelse, man sidder med, for selvom forkortelserne er sket så eventyrene fungerer og også genfortalt med respekt, ja, så mangler netop alt det eventyrlige H.C. Andersen kunne med ord, - formodentlig (jeg gætter) i et ønske om at gøre eventyrene lettere tilgængelige og sprogligt mere tidssvarende? Tilbage står 5 forunderlige eventyr, men, efter min mening, uden eventyrenes oprindelige poesi. Thórarinn Leifssons illustrationer er også langt fra det poetiske. Med figurer som Mester Jakel-dukker med stive ansigter og indimellem voldsomme grimasser giver han et meget massivt modspil til eventyrteksten, og det enkle udtryk er sammen med en ofte mørkere farveskala med til at trække de mere dystre/uhyggelige sider frem. En batikagtig baggrund utydeliggør af og til teksten. 200-året vil uden tvivl afføde mange bøger og mange fortolkninger - her et af de mindre traditionelle og nok også mere provokerende. Højtlæsning fra 5 år, selvlæsning fra 3-4. kl. (ca. 9 år).


Bibliotekernes vurdering

d. 24. nov. 2004

af

af

Betty Folino (skole)

d. 24. nov. 2004

Der er tidligere udkommet 10 af H.C. Andersens eventyr i serien Dragebøger, som kom i forbindelse med Temaværksted - H.C. Andersen. Nu kommer yderligere 6 eventyr, Hyrdinden og skorstensfejeren, Stoppenålen, Den lille havfrue, Den grimme ælling, Fyrtøjet og Nissen hos spækhøkeren alle genfortalt af Jørn Jensen, men med forskellige illustratorer. Bøgerne har samme format og udseende som de øvrige i serien. Flotte, farverige og detaljerede illustrationer fylder meget på hvert opslag og understøtter teksten fint. Teksten er forkortet en del i forhold til den oprindelige. Enkelte sjældne ord er forklaret, men mange af H.C.A.'s specielle formuleringer er udeladt eller omformuleret for at gøre teksten nemmere at læse. Illustrationerne og bøgernes format gør dem egnede til oplæsning fra ca. 5 år. Endvidere er de velegnede til læsetræning fra ca. 9 år. Bruges bøgerne til læsetræning kan der hentes opgaveark på forlagets hjemmeside. Til sammenligning kan nævnes, at Dingo. Gul-udgaver af de samme eventyr er af nogenlunde samme sværhedsgrad og til samme målgruppe, disse er til gengæld kapitelopdelte, med kortere linjelængde, færre illustrationer, har større tekstmængde og rammer tættere på H.C.A.'s oprindelige tekst.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lise Lotte Larsen

d. 18. dec. 2018

Eventyret udkommer i samme serie som Karrebæks respektløse Prinsessen på ærten, og billedmæssigt forholder Dina Geliert sig ligeså herligt anarkistisk til sit klenodie af en tekst. Hele stilener mere Disney end dansk naturalisme, og den grimme ælling ligner et stykke plukket fjerkræ, der har ligget for længe i køledisken. Men den fungerer kært og effektivt som identifikationsobjekt, ogrundt om den er tydeligt accentuerede bipersoner med til at sætte dens udsatte position i relief. Geliert har fint og sjovt øre for tekstens nuancer. F.eks tegner hun den skræppeskov, som tekstengør et nummer ud af at udmale, med fuld eventyrmystik, stemningsfuldt og i konstrast til den prosaiske and, der ligger der på æg, iført blåt tørklæde, himmelvendte øjne og vingerne foldede underhagen. Helt i tråd med Andersens tekst og samtidig med selvstændige virkemidler. Netop fordi der er så meget power i Gellerts stil, at hun elegant kommer igennem med sine personlige tolkninger, erdet unødvendigt ogærgerligt, at nogen har foretaget en let, men planløs og inkonsekvent modernisering af teksten. Nogen må mangle tilliden til at Andersen og et småbørnspublikum kan findehinanden. Havde vedkommende set på illustrationerne var mistilliden forsvundet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Verner Nielsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Historien er den mere end gode, evigt unge, som alle kan tåle at læse eller høre mindst én gang om året, og som selv kan tåle nye illustrationer i skiftende tiders skiftende billedsprog. Efternogle år uden nye illustrationer - måske fordi Svend Otto S. helt tilbage i 1972 viste, hvordan det bare skulle gøres - er eventyret senest udgivet som billedbog med Birte Mølgaards akvareller(95/35). Godt at nogen tør give nye bud, og DG går da også til opgaven friskt og uforknyt og uden synlig imponerethed af forgængerne. Men resultatet er problematisk, dels fordi teknikken oftefanger opmærksomheden mere end billedets indhold eller stemning, og dels fordi billedsproget flimrer mellem sarte og blide stemningsomgivelser og så figurer og detaljer i en karikerendevittighedstegningsstil, hvor den tykke sorte kontur kan stå meget skarpt op mod de ellers blødt udtonede flader. Hensigten må være at understrege det humoristiske, der også er i historien, menresultatet er ofte mere fjollet end sjovt- og heller ikke konsekvent ren Anders And. Billederne er over hele opslag med flere hændelser i den samme komposition og med teksten i brede, ret tætteblokke oven i billedet eller i lyse felter omkring.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. apr. 2018

af

af

Johanne Elvers Madsen

d. 6. apr. 2018

Det kendte eventyr om den grimme ælling, der må så gruelig meget igennem. Genfortalt for de små billedbogslæsere på 3-6 år.

Der er så dejligt ude på landet, hvor den grimme ælling klækkes som den sidste i ællingeflokken. Den er større og grimmere og ligner slet ikke de andre, og den bliver bidt og skubbet af de andre ænder. Ællingen bliver hånet af katten og hønen. Den sulter og fryser hele den lange vinter, og da foråret kommer er den forvandlet til en smuk svane, ligesom de smukke fugle den så flyve forbi om efteråret. H.C. Andersens kendte eventyr genfortalt og forkortet.

En klassisk fortælling om at være udstødt og anderledes, og på trods af vilkårene forvandle sig til noget skønt og smukt. Alle elementerne i eventyret er med, men H.C. Andersens poetiske og billeddannende sprog lider lidt under denne genfortælling, der, for at få plads til hele handlingen, forekommer en anelse jappet. Illustrationerne passer til indholdet og understøtter teksten. Alt i alt en udmærket, men ikke prangende, billedbogsudgave af det klassiske H.C. Andersen eventyr.

Ligner de andre genfortællinger i serien "Mine første eventyr": TommeliseSvinedrengenDen grimme ælling (Ill. Bodil Bang Heinemeier) og Svinedrengen (Ill. Bodil Bang Heinemeier). Personligt kan jeg bedre lide Den grimme ælling (Ill. Ursula Seeberg), pga. Seebergs illustrationer og teksten, der er tæt på den originaleLigner de andre genfortællinger i serien "Mine første eventyr": Tommelise (Ill. Bodil Bang Heinemeier) og (Ill. Bodil Bang Heinemeier). Personligt kan jeg bedre lide Den grimme ælling (Ill. Ursula Seeberg), pga. Seebergs illustrationer og teksten, der er tæt på den originaleLigner de andre genfortællinger i serien "Mine første eventyr": Tommelise (Ill. Bodil Bang Heinemeier) og Svinedrengen (Ill. Bodil Bang Heinemeier). Personligt kan jeg bedre lide (Ill. Ursula Seeberg), pga. Seebergs illustrationer og teksten, der er tæt på den originale.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lise Lotte Larsen

d. 18. dec. 2018

At illustrere Den grimme ælling er en svær opgave at give sig selv som ny illustrator (Birte Mølgård kender vi kun som bi. bogs illustrator fra Guldlok og de tre bjørne, 1994). Og det kalderuvilkårligt de mest kritiske øjne frem hos enhver professionel billedbogslæser. For det første er der tekstens kvalitetsniveau at leve op til, og for det andet har andre illustratorer allerede satstandarder for værket. Som helhed er dette modige forsøg blevet farverigt og appellerende med gammeldags landlig idyl ude og inde i store, kønne akvareller. Dyrene tegnes tilstræbt naturalistisk,men der er ikke rigtig blevet energi tilovers til et udtryk for den personlighed, teksten lægger ind i dyrene. Den lille ælling bliver derfor lidt fjern som hovedperson. I det hele taget er dernoget forsigtigt fin-farvelade-agtigt over hele stilen, der får et personligt udtryk i tolkningen af teksten til at fortone sig i dekorativ stilstand. Sammenlignet med andre danskebilledbogsudgaver har denne nok merefarvestrålende appel til nutidslæseren end både Beth Beyerholms (1989) og Johs. Larsens (1985), mens den hvad angår dybde og personlighed i forhold tilAndersens tekst om den forfulgte ener, kommer til kort over for Svend Otto S's udgave.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

C. E. Hald (skole)

d. 18. dec. 2018

Den grimme ælling er så dansk, så dansk; men hver gang der kommer en ny billedbog, skal jeg først hen omkring Svend Otto S.'s udgave m.h.t. tegningerne - og til selve eventyret for at se, omder er pillet ved sproget. Det er der ikke. Teksten følger jubilæumsudgaven, men er sat med mindre typer. Tegningerne har jeg kunnet sammenligne med 3 andre billedbøgers illustrationer: Svend OttoS., Monica Laimgruber og Tiziana Gironi. Birte Mølgaards version minder mest om førstnævntes, også i størrelse, men er selvfølgelig sin egen. Hun har store billedflader malet med akvarelteknink,dobbeltopslag vekslende med mindre tegninger, nogle næsten som tegneserie - men det hele er lavet helt uden indramning og med en skiftende farvetone afhængig af årstid og stemning. Det sidste opnårhun dog også med flotte skildringer af miljøets holdninger, f.eks. andegårdens reaktion. Jeg synes, hendes udgave føjer sig godt ind i rækken af oplæsningsudgaver; men vil man have grovere, enkletegninger med stærkefarver, må man gå til Laimgruber eller Gironi. Birte Mølgaard udgav sidste år sin egen version af Guldlok og de tre bjørne (94/36).


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Margot Andreasen (børn)

d. 18. dec. 2018

I rækken af H. C. Andersen udgivelser er Scandinavia's eventør serie nået til Den grimme ælling illustreret af Tiziana Gironi. Eventyret er forsynet med samme forord som de tidligere bind iserien, nemlig om de kristne værdinormer i H. C. Andersens eventyr. - Teksten er H. C. Andersens, men der er anvendt moderne retskrivning, som er i orden. Billederne er i akvarelfarver, som noglegange er i rimelig harmoni og andre, desværre de fleste, tangerer det grelle. De fleste illustrationer fylder et opslag, hvor der undertiden er indpasset et mindre billede, der er indrammet af enhvid markering, og som fokuserer på en anden del af handlingen end den, det store billede viser. Denne teknik virker i nærværende udførelse kluntet. Illustratorens landskaber er anonyme, menneskenestereotype, og dyrene virker forkert proportionerede, eksempelvis ligner ællingerne nærmest en krydsning mellem et pindsvin og en gråspurv. - Den grimme ælling findes som bekendt i flere godebilledudgaver bl.a. SvendOttos, som stadig er i handelen. At give børnene nærværende udgave på bekostning af Svend Ottos er at give dem stene for brød.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Preben Dewald Hansen (skole)

d. 18. dec. 2018

Den grimme ælling står for mange som det mest "danske" af HCA's eventyr og er tidligere blevet glimrende illustreret af Svend Otto S. Derfor er det spændende at møde udenlandske illustratorer,der vover sig i kast med opgaven. Tiziana Gironis illustrationer i denne billedbog mangler kendskabet til danske bygninger, landskaber, dyr etc, men når det er sagt, bør det retfærdigvis nævnes, atbillederne, akvareller/farvekridtstegninger i naturalistisk stil, følger og understøtter teksten fint. Farverne er dæmpede, og på nogle sider er der indlagt et detaljebillede indrammet af en hvidkant. Opsætning af tekst og billeder virker harmonisk. Teksten følger nøje jubilæumsudgavens fra 1961, og den relativt store typografi sammenholdt med tekstens sværhedsgrad gør den velegnet tilselvlæsning fra 3. klassetrin. Som oplæsningsbog vil den kunne anvendes fra 4-8 årsalderen. At have en historie skildret i forskellige billedsprog er en god idé, og denne "grimme ælling" rammerhistoriens pointe fint.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Gunnar Nielsen (skole)

d. 18. dec. 2018

Af Katalog for Skolebiblioteker fremgår det, at der i det sidste tiår er kommet fire billedbogsudgaver af dette eventyr. Derfor må man spørge sig selv, om endnu én opfylder et behov, og omhvilke kvaliteter den nye har. Det er en nydelig bog. Hvert opslag har fra én til fire billeder, nogle er små, mens andre breder sig over et helt opslag. Det er farvestrålende, lidt naive billedermed en fin og præcis, naturalistisk og meget detaljeret gengivelse af dyr og planter. De kunne godt minde om billeder i en biologibog. De er børnevenlige, gode at gå på opdagelse i, og de følgerteksten nøje. Den voksne kan mene, at de også giver et idylliseret skønmaleri af dansk natur og bondeliv i forrige århundrede. Derfor vil denne udgave mest egne sig til sidde-på-skødet oplæsningfor mindre børn. Så i børnehaveklasse-1. klasse vil interessen være til stede. Teksten er anbragt pænt og er i nydelig tryk. Den følger nøje H. C. Andersens originale, blot i moderne retskrivning.Oplæseren vil kunne glædesig over et eventyr af hentydninger og sproglige underfundigheder.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Tove Delica

d. 18. dec. 2018

Denne nye udgave af Den grimme ælling erden 5. billedbog indenfor de sidste 5 år, hvor forskellige tegnere har givet deres opfattelse af eventyret. Det kan hurtigt konstateres, at teksten erH. C. Andersens originale, sat med behagelige typer - så dette må blive en vurdering af illustrationerne. Beth Beyerholm husker jeg kun fra Minna Kragelunds flotte værk: Folkedragter, hvor B.B. harillustreret prægtigt, omhyggeligt og meget farverigt. Sådan er denne billedbog også. Tegningerne fylder skiftevis hele siden og er brugt som små vignetter mellem teksten, som de følger meget nøje.Historien kan faktisk læses af børnene efter billederne efter blot et par oplæsninger. Farverne er som oftest meget kraftige, meget dækkende og hele tiden naturalistiske. Vi får et fint billede afet Danmark med stort D for ca. 100-150 år siden, med nøjagtig gengivelse af fine detaljer af huse, redskaber og miljøer. Tegningerne kan dog også indimellem virke lidt stive og tunge, der er ikkelagt megetpersonlig fortolkning ind i dem. Men de undgår fint det sødladne, og er tro mod eventyret. God oplæsningsbog, med indbydende forside, for børn fra 5 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Ove Frank (skole)

d. 19. dec. 2018

Billedbog i meget stort format, hvori langt den største del af sidearealet er optaget af Svend Otto S.s illustrationer. Han har i de senere år illustreret mange eventyrbilledbøger, og illustrationerne i denne bog er da også som i de øvrige naturalistiske, farverige, tydelige og med både forog baggrund. Det store format udnyttes ikke til flere billeder, men til større billeder, hvoraf flere dækker det meste af en dobbeltside. Teksten er sat med meget store typer i to spalter (korte linier) og med stor linieafstand. H. C. Andersens originaltekst følges ord for ord i hele eventyret, og kun retskrivningsændringer adskiller de to tekster. Denne bog er egnet som oplæsningsbog for (en gruppe) børn på 5-8 år og kan selvlæses i 3.4. klasse.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Bente Rosendal (børn)

d. 5. apr. 2019

Endnu engang udgives det verdensberømte eventyr som billedbog. Her af Gyldendal med Svend Otto S.s illustrationer. Teksten er uforandret fra tidligere udgaver såvel i eventyrsamlinger som i billedbøger. Eventyret egner sig fint til oplæsning fra 5-6 års alderen, selv om børnene nok skal være noget større for at fatte den Andersenske allegori. Få forstår som Svend Otto S. at indgange hele det idylliske danske landskab uden at forfalde til det sødladne, og de dejlige dyretegninger vil være til stor fryd selv for helt små børn.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. mar. 2005

af

af

Vibeke Munch Kofoed

d. 18. mar. 2005

H.C. Andersens nok mest berømte eventyr i nye, bemærkelsesværdige klæder af billedkunstner m.m. Inger Binger Hansen. Teksten er i modsætning til de fleste billedbøger den originale med gammeldags retskrivning, som bl.a. lyder: "ned til Vandet voxte store Skræppeblade". Ill. består af ca. 30 farverige akvareller, som tidligere har været udstillet landet over. Man mærker at hvert billede er lavet med omhu. Dyrene er studeret bl.a. på Oregaard, og landskaber m.m. tegnet efter inspiration fra den fynske natur. Stilen er delvist naturalistisk med en drejning i retning af det markerede og humoristiske. Det er billeder som fint rammer fortællingens egen kraft, fantasi og humor. De er detaljerede og rummer ind i mellem symbolske detaljer som fx Europa indtegnet i ællingens fjer. Farverne er kraftfulde, vekslende fra det naturalistiske til det mere grelle udtryk, og figurerne er gennemgående ganske udtryksfulde. Tekstsiden er effektfuldt indrammet af æg i rækker. Alt i alt er det en lidt anderledes, fint gennemarbejdet illustrering, som med sin fynske forankring kan tage plads sammen med de øvrige illustrerede udgaver. Efterord af lokal museumsinspektør samt IBHs kommentarer til de enkelte billeder med inspirationskilder. Fra 5 år og opefter.


litteratursiden.dk

d. 13. nov. 2019

af

af

Anne Birgitte Hundahl

d. 13. nov. 2019

Eventyret om den grimme ælling er tidløst og henvender sig til både børn og voksne. Her i en billedbogsudgave, hvor også de mindste kan være med. Forlaget Carlsen har udgivet en række kendte og klass...


Folkeskolen

Årg. 122, nr. 47 (2005)

af

af

Tonny Hansen

Årg. 122, nr. 47 (2005)


Kristeligt dagblad

d. 5. nov. 2004

af

af

Doris Ottesen

d. 5. nov. 2004


Berlingske aftenavis

d. 18. jan. 1971

af

af

Henrik Neiiendam

d. 18. jan. 1971


Berlingske tidende

d. 23. jan. 1971

af

af

Emil Frederiksen

d. 23. jan. 1971


Politiken

d. 30. jan. 1971

af

af

Carl Johan Elmquist

d. 30. jan. 1971


Berlingske aftenavis

d. 26. mar. 1955

af

af

Erhardt Larsen

d. 26. mar. 1955


Jyllands-posten

d. 3. dec. 1984

af

af

Ellen Buttenschøn

d. 3. dec. 1984


Jyllands-posten

d. 6. dec. 1982

af

af

Ellen Buttenschøn

d. 6. dec. 1982


Information

d. 11. maj 1955

af

af

Ernst Clausen

d. 11. maj 1955


Cras

nr 40 (1984)

af

af

Aage Jørgensen

nr 40 (1984)


Politiken

d. 25. mar. 1955

af

af

Walter Schwartz

d. 25. mar. 1955


Information

d. 17. jan. 1984

af

af

Jørgen Aabenhus

d. 17. jan. 1984


Jyllands-posten

d. 25. feb. 1986

af

af

Ellen Buttenschøn

d. 25. feb. 1986


Aalborg stiftstidende

d. 12. aug. 1975

af

af

Jens Henneberg

d. 12. aug. 1975Informationer og udgaver