Bøger / faglitteratur / bibliografier

Den meningsfulde oplevelse : værdibaseret oplevelsesdesign


Beskrivelse


Ud fra en række konkrete eksempler diskuteres, hvordan man kan skabe meningsfulde rum for brugere af digitale oplevelsesprodukter.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. jan. 2011

af

af

Søren Brunbech

d. 20. jan. 2011

Bogen henvender sig til universitetsstuderende inden for områderne oplevelsesøkonomi og mere specifikt digitalt oplevelsesdesign.

Kenneth Hansen er cand.mag og ph.d. og underviser på masteruddannelsen i oplevelsesledelse på RUC. Bogens emne er oplevelse som fænomen og hvordan man kan skabe et værdibaseret design af meningsfulde oplevelser. Han tager udgangspunkt i fem konkrete eksempler, blandt dem den dansk-islandske kunstner Olafur Eliassons installationer, det kuldsejlede projekt Biosphere2 og det mere succesrige oplevelsesdesign Big Brother. Han trækker på begreber fra perceptionspsykologi, socialpsykologi og etnometodologi i sine undersøgelser af hvilke regler og generative strukturer, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde oplevelser. Når forfatteren til eksempel skriver at den sociale mening, som opstår i oplevelsen, ikke er så socialkonstruktionistisk, at man kun kan fange den i poststrukturalistiske, intersubjektive narrativer, så vil man forstå at bogen sprogligt retter sig mod en snæver målgruppe. Litteraturliste og register bagest.

En mere overordnet og noget lettere tilgængelig fremstilling af oplevelsesfænomenet som forskningsfelt finder man i Bærenholdt og Sundbo: Oplevelsesøkonomi : produktion, forbrug, kultur, 2007.

Bogen diskuterer ud fra en række konkrete eksempler, men for udenforstående i et vanskeligt tilgængeligt sprog, hvordan man kan skabe meningsfulde rum for brugere af digitale oplevelsesprodukter.