Bøger / faglitteratur

En kortfattet romersk verdenshistorie


Beskrivelse


Øjenvidneberetninger fra de romerske felttog i Europa, Lilleasien og Mellemøsten under kejserne Augustus og Tiberius. Om de politiske magtkampe og de store personligheder i Roms udvikling fra bystat til supermagt.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. feb. 2010

af

af

Knud Weile

d. 22. feb. 2010

Vellejus Paterculus' romerske verdenshistorie fortæller om hændelser og personer fra Roms grundlæggelse indtil kejsertiden under Tiberius år 29 e.Kr. Det er god gammeldags historieskrivning præget af historieskriverens samtid og verdensbillede, hvor forfatteren tager for givet, at læseren er fortrolig med det romerske samfund og dets institutioner. Derfor er det først og fremmest en bog for den, der interesserer sig for antikkens historie eller studerer perioden professionelt.

Vellejus' romerske historie er ikke overleveret in extenso, men hjulpet af de to oversætteres indledning og efterord møder man som læser en spændende beretning om især kejsertiden og dens forudsætninger og får repeteret navne, steder og begivenheder fra svundne tiders historie- og latintimer. Har man ikke været udsat for gammeldags latin- og historieundervisning, er der hjælp at hente i bogens noteapparat, et gennemarbejdet indeks og som sagt oversætternes fyldige forklaringer og kommentarer til værket.

Bogen blev sidst udgivet på dansk i 1804. Ifølge litteraturlisten er Vellejus' historie dog udkommet på engelsk, tysk og fransk i noget nyere udgaver.

En skildring af Romerrigets omtumlede historie, som den tolkedes af en romersk officer og skribent et kvart århundrede inde i vor tidsregning.


Gymnasieskolen

Årg. 93, nr. 16 (2010)

af

af

Bo Larsen

Årg. 93, nr. 16 (2010)