Bøger / faglitteratur

En traktat bliver til : Amsterdam-traktaten : forberedelse, forhandling og resultat


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. jan. 1999

af

af

Kent Skov

d. 15. jan. 1999

Den til dato grundigste beskrivelse af Amsterdam-traktatens danske tilblivelsesproces. Forfatterne, der alle er ansat i Udenrigsministeriet, har selv deltaget i udarbejdelsen af de danske forhandlingspositioner og de konkrete forhandlinger i Bruxelles. Dette sjældne insiderblik giver en stærk position for gennemgangen af selve procesforløbet i løbet af den to år lange regeringskonference under tre formandsskaber i løbet af 1996-97 frem til folkeafstemningen i 1998. Det sætter også sit præg på fremstillingen i form af det positive, men nøgterne engagement forfatterne formidler omkring den strategi og de tiltag regeringen valgte. Bogen er opbygget i tre hoveddele: "Baggrund og forberedelser", "Forhandlinger og resultat" og "Vedtagelse". Disse hovedafsnit er underdelt i tilsammen 14 kapitler, der er skrevet mundret informationsmættet og forsynet med en række delanalyser, tabeller og informationsbokse. Her er for referencearbejdet nyttige oversigter over fx alle regeringens publikationer om traktaten og udenrigsministerens artikler. En god indholdsfortegnelse gør også bogen brugbar som håndbog, mens et stikordsregister savnes. Supplerer Svane Hansen: En union (98/49), der vægter analysen og perspektiverne af selve traktatindholdet for EU's medlemslande.


Det ny notat

Nr. 910 (1999)

af

af

Jakob Werner

Nr. 910 (1999)Informationer og udgaver