Bøger / faglitteratur / love

Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer


Beskrivelse


Kommentar til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, der forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, alder, religion, tro, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, handicap, national, social og etnisk oprindelse.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 10 (2018)

af

af

Tuk Bagger

Nr. 10 (2018)