Bøger / faglitteratur / lærebøger

Faglig læsning : fra læseproces til læreproces


Beskrivelse


Faglig læsning - fra læseproces til læreproces er en grundbog til seminariestuderende og lærere. Bogen er opdelt i to dele - en teoretisk del, der introducerer relevante teorier om læsning og læring, og en praktisk del med en lang række aktivitetsforslag, der kan støtte elevernes aktive og målrettede læsning af fagtekster. Læreren får metoder til at udvikle elevernes færdigheder i at tilegne sig ny viden og redskaber til at vurdere, om de faglige tekster, som anvendes i undervisningen, passer til elevernes læsetekniske og faglige forudsætninger.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. nov. 2003

af

af

Hans-Christian Uth (skole)

d. 27. nov. 2003

En omfattende vejledning i hvordan der kan/bør arbejdes med faglig læsning i folkeskolen. Bogen argumenterer overbevisende for at dette arbejde ikke kun er en sag for dansklæreren. Den påviser ligeledes fejlagtige antagelser om, at nye medier afløser fagbogen, og fejlagtige antagelser om at de nye tværfaglige materialer letter læsningen af det faglige stof. Bogen falder i to dele: det nødvendige teoretiske fundament samt konkrete praktiske råd til læreren. Det teoretiske fundament drejer sig om bevidsthed om læreprocesser og fagteksters kendetegn og struktur. Dette teoretiske fundament opsummeres i en oversigt over lærerens bagage. Ved hjælp af et eksemplarisk kapitel kobles der til den mere praktiske del af bogen, som giver et væld af gode råd vedrørende før-, under og efter-læseaktiviteter. Bogen afsluttes med skemabilag, ordforklaringer, noter, litteraturliste, kopiark samt stikordsregister. Der er tale om en guldgrube - ikke mindst for skolebibliotekarer, specialundervisningslærere eller andre nøglepersoner omkring den faglige læsning. Fagbøger og faglig læsning fra 1997 er en titel henvendt til eleven som kan anvendes som ét af hjælpemidlerne i processen fra faglig læsning til faglig læring.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 21 (2004)

af

af

Tove Kettner Heiberg

Årg. 121, nr. 21 (2004)


Læsepædagogen

Årg. 52, nr. 4 (2004)

af

af

Gunhild Justesen

Årg. 52, nr. 4 (2004)