Bøger / faglitteratur

Feedback i skolen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Første del om feedbackprocesser: indhold, tidspunktet og roller. Anden del om feedback i korte, lange og mellemlange undervisningsforløb, med konkrete eksempler og anvisninger. Afslutningsvis behandles feedbacks betydning for skolens ikke målfastsatte opgaver, såsom sociale kompetencer, dannelse og livslang læring.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. okt. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 3. okt. 2012

Bogen henvender sig til lærere og lærerstuderende, skoleledere og -vejledere samt skolekonsulenter.

Efter et indledningskapitel om feedbackbegrebets plads i den pædagogiske debat og om bogens opbygning, følger tre kapitler, som redegør for henholdsvis indholdet i, tidspunktet for og roller i fedbackprocesser. Lærer- og forældreroller omtales dog allerede i kapitel to, fordi rollerne er tæt knyttet sammen med tidsfaktoren. Bogens anden del falder også i tre afsnit, nemlig feedback i korte undervisningsforløb, i lange forløb og feedback i mellemlange forløb. Der gives i de tre kapitler konkrete eksempler og anvisninger på brug af feedback. Bogens afslutningskapitel behandler feedbacks betydning for skolens ikke målfastsatte opgaver, såsom sociale kompetencer, dannelse og livslang læring. Endelig gives i et efterskrift nogle advarende ord om tendensen til udelukkende at fokusere på evidensbaseret viden. Alle bogens kapitler er forsynet med opsummeringer, og den rummer indholdsfortegnelse, forfatterbiografier og en omfattende international litteraturliste.

Bibliotekerne har en del titler om feedbackbegrebet i relation til virksomhedsledelse, men det er første gang vi får en selvstændig udgivelse om begrebet i relation til undervisning og læring. Dog vil man kunne finde begrebet anvendt i en del af den omfattende litteratur om evaluering i skolen.

En nyttig udgivelse bl.a. i relation til debatten om Ny Nordisk Skole og læringsbegrebet.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 29. nov. 2012

af

af

Helge Christiansen

d. 29. nov. 2012


Danske kommuner

Årg. 44, nr. 4 (2013)

af

af

Grethe Andersen

Årg. 44, nr. 4 (2013)