Bøger / faglitteratur / love

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet - forskelsbehandlingsloven


Beskrivelse


Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forfatterne redegør bl.a. for: Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering. Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte forskelsbehandling, instruktion og chikane. Lovens personelle beskyttelsesområde. Lovens undtagelsesbestemmelser. Lovens beskyttelseskriterier. Lovens sanktionsmuligheder (godtgørelse, erstatning og straf). Siden den første udgivelse af denne bog i 2011 er der afsagt et større antal domme om forskelsbehandlingsloven – ikke mindst fra EU-domstolen. Den nye retspraksis er i relevant omfang medtaget i denne opdaterede 2. udgave af værket. Dette har blandt andet medført, at kapitlet om kriteriet handicap er blevet væsentlig udvidet. Målgruppe Bogen henvender sig til den juridiske praktiker, men den kan også bruges af praktikere med personaleansvar.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 145], nr. 25 (2011)

af

af

Ole Hasselbalch

[Årg. 145], nr. 25 (2011)