Bøger / faglitteratur / love

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med kommentarer


Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 142], nr. 23 (2008)

af

af

Ole Hasselbalch

[Årg. 142], nr. 23 (2008)