Bøger / faglitteratur

Fremtidens hospital


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


I 'Fremtidens hospital' beskriver en bred vifte af praktikere og forskere, hvordan fremtidens akuthospitaler rummer nye spændende muligheder og udfordringer. Baggrunden for bogen Frem mod 2020 investeres der mere end 50 mia. kroner i nye eller renoverede hospitaler, hvilket er et historisk stort beløb i dansk sammenhæng. Det rejser en række spørgsmål til organisation, ledelse, økonomistyring og planlægning, ligesom vilkårene for fremtidens patienter og sundhedsprofessionelles arbejdsgange er under lup. Bogens indhold Fremtidens hospital er den hidtil mest omfattende bog om emnet, og den dækker både somatiske og psykiatriske hospitaler. Bogen er forskningsbaseret, men letlæst uden mange tekniske detaljer, og den indeholder bl.a. kapitler om: •Baggrunden for de store sygehusbyggerier •Planlægningen af de nye hospitaler •Den fælles akutmodtagelse •Nytænkende ideer om organisering og ledelse •Nye økonomiske styringsmodeller •Kvalitetsudvikling på fremtidens hospitaler •Fremtidens sygehuse som komplekse logistiske systemer •Nye systemer for mad- og medicinudbringning. Der er også fokus på patientlogistik, altså hvordan fremtidens patientforløb optimalt set kan styres og organiseres. Som en sidste ting kan man fremhæve en række mere konkrete værktøjer, som med fordel kan anvendes i forhold til driften af fremtidens hospitaler, dvs. køteori, simulering og programmering af vagtplanlægning. Hvem kan have glæde af at læse bogen? Denne bog henvender sig til alle med interesse for sygehuse. Det gælder sygehusansatte, studerende, politikere og borgere. Bogen kan også passende anvendes som lærebog, dels på bachelor- og kandidatniveau, dels på efter- og videreuddannelsesniveau.

Indhold

  • Hvorfor akutsygehuse? / Kjeld Møller Pedersen

  • Hvad er en god sygehusstørrelse? / Kjeld Møller Pedersen

  • Patientlogistik og sammenhængende patientforløb / Kjeld Møller Pedersen

  • Hvordan designer vi fremtidens fleksible sygehuse : tanker fra 2025 / Kjeld Møller Pedersen ; Kim Dirckinck-Holmfeld og Lars Heslet

  • Et nyt sygehus bliver til / Frank Skriver Mikkelsen

  • Patientens hospital / Annette Wandel og Morten Freil

  • Det telemedicinske sygehus : telemedicinens bidrag til fremtidens e-sundhedsvæsen / Klaus Phanareth, Lars Kayser og Søren Vingtoft

  • Det sengeløse hospital år 2035 / Carolina Lohfert Praetorius og Henrik Praetorius

  • Det samarbejdende hospital / Kjeld Møller Pedersen og Jens Søndergaard

  • Fremtidens sygehus for psykisk syge / Per Jørgensen og Gert Pilgaard Christensen

Se alle (27)

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. nov. 2014

af

af

Lene Hedengran Rasmussen

d. 25. nov. 2014

En række forskere og praktikere beskriver hvordan fremtidens akuthospitaler vil rumme nye og spændende muligheder og udfordringer. For alle med interesse for sygehuse.

Bogens mange bidragydere er professorer, ph.d.'er, direktør, overlæge, forsker osv. - alle med tilknytning til sygehusverdenen. Indholdsfortegnelsen er på 10 sider! Den omhandler fremtidens akutsygehuse, og fokuserer på design, tilblivelse, patienterne, telemedicin, forskellige fremtidsscenarier, organisering, ledelse, kvalitetsudvikling, forbedringer, logistik, produktivitet, kapacitet, økonomi og meget mere. Der bruges meget fremtidige scenarier og cases. Bogen har fyldige litteraturlister undervejs og enkelte tabeller og figurer, men består ellers af ren tekst. Bagest et grundigt stikordsregister.

Det er en gedigen, grundig og teksttung fagbog, der præsenteres som forskningsbaseret, men letlæst uden mange tekniske detaljer. Man skal nok have en grundig interesse for sygehusverdenen for at læse hele bogen igennem. Det er spændende at læse fremtidsscenarierne, hvor der slås ned på forskellige år i fremtiden med cases og forløb. Der er ingen tvivl om, at forfatterne kan deres kram og formidler budskaberne med stor interesse. De enkelte kapitler kan læses selvstændigt.

Dette er den hidtil mest omfattende bog om emnet. Anden bog om emnet er Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen og forskellige debatbøger om enkelte emner i bogen.