Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Fugle ved foderbrættet : artsbestemmelse og fodring


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Steen Agger (skole)

d. 18. dec. 2018

En fin lille bog om de fugle, der om vinteren kan træffes ved foderbrættet i haven og ved foderpladser på mark og ved vand. Bogen indledes med et afsnit om, hvorvidt det i grunden er gavnligtfor fuglelivet, at man fodrer. Forfatteren mener, at fodring ikke er nødvendig for arternes overlevelse, men at det kan være fornuftigt i strenge vintre. Desuden er det jo en glæde for os menneskerat iagttage fuglene på tæt hold. Det understreges, at hvis man vælger at fodre, skal det gøres rigtigt. Foderet skal afpasses fuglenes behov (franskbrød er ikke godt til havens fugle) og smitsommesygdomme skal undgås. Sammenlignet med Benny Génsbøls Haven og fuglene er bogen ikke så bredt anlagt, idet den kun fokuserer på vinterfodring. Der er ikke anvisninger vedr. bygning af foderbrætterosv. Vægten er lagt på artsbestemmelse, oplysninger om fuglenes levevis og på foderemner til de enkelte arter. Bogen er illustreret med særdeles flotte farvefotografier og gode tegninger. Derfindes ogsåpanoramabilleder med tegninger af mange arter i deres biotop. På skolebiblioteket kan bogen benyttes til hjemlån eller til klasser, der har eget foderbræt. Teksten kan læses fra 5.klassetrin, men som bestemmelsesnøgle kan den bruges af yngre børn.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Søren Møller

d. 18. dec. 2018

Bogen gennemgår 65 fuglearter, som kan træffes om vinteren ved et foderbræt i haven eller på en foderplads i en skov eller ved en sø. Hver fugl omtales på én side med dens udseende, levested,stemme og adfærd. Dertil findes både i symboler og i tekst anført, hvad forfatteren mener, hver enkelt fugleart bedst fodres med om vinteren. Hver fugl er gengivet i et livfuldt og smukt gengivetfarvefoto. Der er noget generelt om vinterfodring og fremstilling af fuglefoder. Bogen er oversat fra tysk. Der er nogle fugle med, som aldrig eller meget sjældent træffes i Danmark, og der manglernogle stykker, som træffes i Danmark om vinteren. Der er en række hastværksfejl i bogen, f.eks. når som indholdsfortegnelsen lover en litteraturliste på side 124, men dér er ingen litteraturliste,som når perleuglen er blevet til perlefuglen og lignende. Når man skal artsbestemme danske fugle og læse om deres levevis, findes der allerede flere udmærkede bøger, og vil man læse omvinterfodring, findes der:Otto von Frisch: Fugle i vinterhaven, 1984 og Benny Génsbøl: Haven og fuglene, 1986, som begge også rummer farvefotos til artsbestemmelse.