Bøger / faglitteratur

Fusioner og forandringsledelse i praksis


Beskrivelse


Om de forskellige faser i en fusion: fra planlægning af fusionen, annonceringen og gennem den første tid med at eksekvere ideen bag fusionen og organsiationsforandringen.