Bøger / faglitteratur til børn

Grænsen


Beskrivelse


Gennem helsides fotos og kortfattet faktuel tekst beskrives grænsen og grænseområdet mellem Danmark og Tyskland.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2012

af

af

Karsten Boll

d. 19. dec. 2012

Overskuelig fagbog om grænsen, der kan bruges til faglig læsning i natur/teknik eller den første selvstændige læsning om Danmarks grænse for børn fra 8-9 år.

Bogen giver punktmæssige beskrivelser af den dansk-tyske grænse, som er Danmarks eneste landfaste. Først introduceres forskellen med sprog, møntenhed og statsform i forenklede udsagn. Dernæst beskrives grænsen 1848, 1864 og 1920 over 2 opslag. Grænsekontrollens ophør i 2001 og dermed fri bevægelighed fører over til indtrængen af nye dyrearter sydfra, fx vildsvin, ørne og traner. Ligeledes omtales de to mindretal i grænseregionen samt grænsehandlen. Beskrivelsen sker på en tur fra Flensburg til vadehavet i vest. Der er mange flotte billeder til at understøtte teksten, men et enkelt sted mindskes læsbarheden væsentligt med teksten på spraglet baggrund. Sprogligt er teksten bearbejdet med korte sætninger, men uden delestreger ved lange ord, og med lix 26 lidt svær for den tiltænkte målgruppes yngste læsere (7 år). Der er ingen indholdsfortegnelse eller stikordsregister i bogen.

Grænsen mellem Danmark og Tyskland er ikke tidligere beskrevet i en selvstændig bog til børn.

Til at få det første indtryk af den dansk-tyske grænse opfylder bogen sin mission, så i den sammenhæng kan bogen anbefales til børnebiblioteket og til skolernes læringscentre.