Bøger / faglitteratur

Håndtere, evaluere, forandre - med low arousal og afstemt pædagogik


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Indføring i low arousal, også kaldet afstemt pædagogik. En metode der er udviklet til at støtte børn og voksne med særlige behov, bl.a. inden for autismespektret. Med skema til videre pædagogisk analyse.

Indhold

Grundlæggende principper ; Håndtere (Håndtering i optrapningsfasen ; Håndteringsværktøjer i optrapningsfasen ; Håndtering i kaosfasen ; Håndtering i nedtrapningsfasen) ; Evaluere (Konfliktevaluering ; Kortlægnig af adfærden ; Kortlægning af stress og belastning ; Kortlægning : tværfaglige udredninger ; Kortlægning af færdigheder, vanskeligheder og problemer ; Kortlægning sammen med hovedpersonen ; Kortlægning af sundhedsfremmende faktorer ; At udforske) ; Forandre (At forstå perspektiver og oplevelser ; Tydeliggørende pædagogik ; Forståelsesskuffen ; Håndterbarhedsskuffen ; Meningsskuffen ; Støtte- og servicekæden ; Forandring af personen i stedet for omgivelserne ; Psykologisk behandling og stressreducering ; Rimelig kravsætning)


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. juni 2019

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 24. juni 2019

Grundig indføring i low arousal, også kaldet afstemt pædagogik. Den anerkendende og imødekommende metode er udviklet til at støtte børn og voksne med særlige behov, bl.a. inden for autismespektret. Bogen henvender sig til studerende, fagfolk og pårørende.

Bogens forfattere er kapaciteter på området og har skrevet hver deres del af bogen. Først gennemgås de grundlæggende principper og håndtering af konflikter. I 2. del er der vejledning i evaluering og kortlægning af adfærdsrelevante faktorer. Sidste del handler bl.a. om at udvikle forståelse, forandring, stressreduktion og kravstilpasning. Skema til videre pædagogisk analyse og fyldig, kommenteret litteraturliste.

Dynamisk, inspirerende og instruktiv grundbog, relativt let at læse og forstå for enhver, der privat eller fagligt er engageret i et menneske med særlige behov. De mange konkrete eksempler og metaforer er med til at gøre teksten levende og nærværende, ligesom de pædagogisk-psykologiske overvejelser er interessante, fordi den traditionelle kognitive pædagogik udvides.

Metoden er temmelig ny og der findes derfor ikke meget litteratur i forvejen. Bo Hejlskov Elvén har tidligere skrevet Kort & godt om konflikter & low arousalAdfærdsproblemer hos anbragte ungeProjekt Særforanstaltning. Adfærdsproblemer hos anbragte unge og Projekt Særforanstaltning henvender sig til fagfolkMetoden er temmelig ny og der findes derfor ikke meget litteratur i forvejen. Bo Hejlskov Elvén har tidligere skrevet Kort & godt om konflikter & low arousal. og Projekt Særforanstaltning henvender sig til fagfolkMetoden er temmelig ny og der findes derfor ikke meget litteratur i forvejen. Bo Hejlskov Elvén har tidligere skrevet Kort & godt om konflikter & low arousal. Adfærdsproblemer hos anbragte unge og henvender sig til fagfolk.