Bøger / faglitteratur

Hvor går grænsen


Beskrivelse


Hverdagsspykologi og grænsesætning i forhold til andre mennesker, skrevet med (amerikansk) kristelig indfaldsvinkel og illustreret med bibelcitater.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

2008

Aktive kristne er den primære målgruppe, fordi de ofte er for optagede af at hjælpe andre i forhold til egne grænser, men også andre kan have udbytte af denne bog om at sætte de nødvendige grænser i omgangen med andre mennesker.

Forfatterparret er amerikanske psykologer og har skrevet en del bøger, hvoraf kun 1 er oversat til dansk. De bruger små historier om forskellige personers problemer - overvejende pligtopfyldende, fortravlede kvinder, der har vanskeligt ved at leve op til de mange krav fra manden, børnene, chefen, kirken m.v. Kirkefællesskab spiller en noget større rolle i det amerikanske samfund end herhjemme, og forfatterne benytter mange bibelcitater til at illustrere de psykologiske betragtninger. For gennemsnitsdanskeren falder det nok mindre naturligt, men kan man leve med det kristne islæt, er bogen en grundig og lettilgængelig gennemgang af begrebet grænsesætning og dets betydning i hverdagens psykologiske samspil. Der er ikke anvendt fagsprog eller særligt religiøse termer, det hele er skrevet i overskuelig form og et dagligdags sprog.

Det særlige amerikanske mix af psykologi og kristendom kan også ses i forfatterparrets Børn og grænser (2007/17), og den foreliggende titel (opr. fra 1992) må betragtes som grundlag for parrets mange senere bøger.

Letlæst bog om hverdagsspykologi og grænsesætning i forhold til andre mennesker, skrevet med (amerikansk) kristelig indfaldsvinkel og illustreret med bibelcitater. Kan læses af både kristne og ikke-kristne.